Vijftig verenigingen met 1.500 leden zoeken onderdak