Jaarverslagen

Omroep Venlo legt op verschillende manieren verantwoording af over het gevoerde beleid. Onder andere via een inhoudelijk en financieel jaarverslag aan de Raad van Toezicht van Omroep Venlo, de gemeente Venlo (subsidiegever) en het Commissariaat van de Media (onafhankelijk toezichthouder).

Daarnaast worden programma's een aantal malen per jaar door de hoofdredactie besproken met het ProgrammaBeleid Bepalend Orgaan (PBO), waarin vertegenwoordigers uit de diverse maatschappelijke sectoren in de gemeente Venlo zitting hebben.

Omroep Venlo wil ook graag aan zijn Vrienden, zijn kijkers, luisteraars en lezers op een open wijze verantwoording afleggen over wat de omroep heeft gedaan en bereikt. Hiertoe worden verkorte versies van de jaarverslagen op de website gepubliceerd.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2016
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011
Jaarverslag 2010