Feiten & cijfers

Aan de hand van een door de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) ontwikkelde vragenlijst is door het bureau DVJ-Insights eind 2011 en begin 2012 een onafhankelijk en representatief Kijk- en Luisteronderzoek uitgevoerd naar het bereik van de diverse media van Omroep Venlo onder de inwoners (13 jaar en ouder) van de gemeente Venlo. Het onderzoek uit 2007 heeft als nulmeting dienst gedaan.

De conclusie is dat over het algemeen Omroep Venlo in de laatste vier jaren zijn positie binnen de Venlose gemeenschap sterk heeft verbeterd. Een verschuiving van aandacht naar vooral tv en radio is duidelijk aanwijsbaar.

Kijk en luisteronderzoeken

Samenvatting Kijk- en luisteronderzoek (verkort)
Samenvatting Kijk- en luisteronderzoek
Volledig Kijk- en luisteronderzoek