Organisatie

Omroep Venlo heeft 14 vaste personeelsleden. Naast het vaste personeel zijn er ongeveer zestig vrijwilligers actief voor zowel radio als tv. De personeelsopbouw is als volgt:

Hoofdredactie

Evert Cuijpers (directeur-bestuurder)
Pim Crins (varia-programmering)
Joep Janssen (hoofd techniek)
Thijs Pennings (eindredacteur nieuws en actualiteiten)

Redactie

Guus Benders
Ruud van Broekhoven
Bas Nollé
Gerard Pansier
Funs Pollux

Reclame

Judith Hendriks
Fausto Sassen

Adminstratie en Bedrijfsvoering

Renée Backus

Techniek

Thijs Brouwers
Maikel Lammen

 

Raad van toezicht

Omroep Venlo kent een directeur-bestuurder. Een Raad van toezicht houdt toezicht op de bestuurder en adviseert en ondersteunt. De Raad van Toezicht van Omroep Venlo is onbezoldigd.

André van den Brand (voorzitter en juridische zaken)
Eric Hanssen (secretaris)
Steffie Hoeijmakers
Pascal Vaes
Marcel Verdellen
Carlo Görtjes (adviseur)

 

PBO

Het PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan) van Omroep Venlo vertegenwoordigt de verschillende sectoren in de samenleving. Het PBO stelt het programmabeleid vast en toetst dat regelmatig.

Jaarlijks zijn er vijf bijeenkomsten van het PBO, waarbij ook altijd de hoofdredactie van Omroep Venlo vertegenwoordigd is.

Chris de Haan (voorzitter en vertegenwoordiger onderwijs)
Johan Cortooms (secretaris en vertegenwoordiger jeugd en jongeren)
Mieke Arts (cultuur)
Baer Born (studenten)
Mathias Brockmann (werkgevers)
Zakaria Bouders (minderheden)
Jos Kempen (senioren en kerkgenootschappen)
Tom Giesen (werknemers)
Daan Rutten (onderwijs)
Ger Spee (zorg en welzijn)
Gwen van Rosmalen (sport)

Het PBO is te bereiken per mail via pbo@omroepvenlo.nl.