Organisatie

Omroep Venlo heeft 12 vaste personeelsleden. Naast het vaste personeel zijn er ongeveer zestig vrijwilligers actief voor zowel radio als tv. De personeelsopbouw is als volgt:

Hoofdredactie

Evert Cuijpers (directeur)
Pim Crins (varia)
Joep Janssen (hoofd techniek)
Thijs Pennings (eindredacteur nieuws en actualiteiten)

Redactie

Guus Benders
Ruud van Broekhoven
Bas Nollé
Gerard Pansier

Reclame

Judith Hendriks

Adminstratie en Bedrijfsvoering

Renée Backus

Techniek

Thijs Brouwers
Maikel Lammen

Bestuur

Het bestuur van Omroep Venlo is een bestuur op afstand. Veel taken en verantwoordelijkheden zijn gemandateerd aan de directie. Het bestuur van de stichting is onbezoldigd.

André van den Brand (voorzitter en juridische zaken)
Eric Hanssen (penningmeester)
Paul Joosten (personeelszaken)
Janneke Maas-Hendriks (commerciële zaken)
Eric Lamers
Carlo Görtjes (adviseur)

PBO

Het PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan) van Omroep Venlo vertegenwoordigt de verschillende sectoren in de samenleving. Het PBO stelt het programmabeleid vast en toetst dat regelmatig. Jaarlijks zijn er zes bijeenkomsten van het PBO, waarbij ook altijd de hoofdredacteur van Omroep Venlo vertegenwoordigd is.

Chris de Haan (voorzitter en vertegenwoordiger onderwijs)
Wieneke Lamers (secretaris en vertegenwoordiger cultuur)
Mathias Brockmann (werkgevers)
Zakaria Bouders (minderheden)
Jos Kempen (senioren en kerkgenootschappen)
Johan Cortooms (jeugd en jongeren)
Tom Giesen (werknemers)
Ger Spee (zorg en welzijn)
Jacques Geurts (sport)

Het PBO is te bereiken per mail via pbo@omroepvenlo.nl.