advertentie Obesitas header week 48 en 49

Organisatie

Omroep Venlo heeft negentien vaste personeelsleden en ongeveer zestig vrijwilligers, die actief zijn voor radio en tv. De hoofdredactie bestaat uit directeur-bestuurder Evert Cuijpers, hoofd varia Pim Crins en eindredacteur Thijs Pennings.

Dit zijn onze vaste medewerkers:

Nieuwsredactie
Maarten Bastiaens
Guus Benders
Thijs Brouwers
Harry Lucker
Bas Nollé
Thijs Pennings (eindredacteur nieuws en actualiteiten)
Kylian Slenter

Varia en techniek
Pim Crins (hoofd varia)
Maikel Lammen

Reclame en bedrijfsvoering
Renée Backus
Evert Cuijpers (directeur-bestuurder)
Judith Hendriks
Fausto Sassen

Projectgroep jeugd
Thijs Jacobs
Emiel Pouls
Kylian Slenter
Marijn Straatman
Daan Wolters


Raad van Toezicht
Omroep Venlo heeft een Raad van Toezicht die toezicht houdt op de bestuurder en adviseert en ondersteunt. De Raad van Toezicht van Omroep Venlo is onbezoldigd.

André van den Brand (voorzitter en juridische zaken)
Eric Hanssen (secretaris)
Steffie Hoeijmakers
Pascal Vaes
Marcel Verdellen
Carlo Görtjes (adviseur)

 
PBO
Het PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan) van Omroep Venlo vertegenwoordigt de verschillende sectoren in de samenleving. Het PBO stelt het programmabeleid vast en toetst dat regelmatig.

Jaarlijks zijn er vijf bijeenkomsten van het PBO, waarbij ook de hoofdredactie van Omroep Venlo vertegenwoordigd is.

Marijke Moonen (voorzitter)
Tom Minten (jeugd en jongeren)
Mieke Arts (cultuur)
Baer Born (studenten)
Mathias Brockmann (werkgevers)
Zakaria Bouders (minderheden)
Jos Kempen (senioren en kerkgenootschappen)
Tom Giesen (werknemers)
Daan Rutten (onderwijs)

Het PBO is te bereiken per mail via pbo@omroepvenlo.nl.


Nieuws
Nieuwstips kun je mailen naar nieuws@omroepvenlo.nl. De redactie neemt contact met je op als we aandacht aan het onderwerp willen besteden. Omdat we iedere dag erg veel berichten binnenkrijgen, kunnen we helaas niet alle mails persoonlijk beantwoorden.
De redactie is ook telefonisch bereikbaar op 077-3511144 (optie 1 in het keuzemenu).