Zwemverenigingen maken bezwaar tegen zwembadbesluit gemeente

Acht zwemverenigingen maken bezwaar tegen het zwembadbesluit dat het stadsbestuur eerder deze week nam. Venlo koos voor een variant met drie kleine baden, tot ongenoegen van de verenigingen.

De verenigingen gaan maandag een bezwaarschrift indienen. Ze noemen het besluit en de onderbouwing 'slecht en onzorgvuldig' en vragen de gemeenteraad en het college van B&W om het te heroverwegen. Het Buitenbad Groot Venlo is juist blij met de keuze van het college, omdat de door de zwemclubs gewenste variant met vijftigmeterbad ten koste zou gaan van een deel van de ligweide bij het buitenbad. De zwemclubs concluderen dat de belangen van het buitenbad zwaarder wegen dan het binnenbad en schrijven verbijsterd te zijn dat een ligweide die een klein deel van het jaar wordt gebruikt belangrijker wordt geacht dan 365 dagen binnenwater. Een woordvoerder van de verenigingen geeft bovendien aan dat de variant met vijftigmeterbad niet noodzakelijkerwijs ten koste hoeft te gaan van de ligweide.

Capaciteit

De verenigingen zijn vooral bezorgd over de capaciteit in het nieuwe zwembad met twee 25-meterbaden en een therapiebad. Twee verenigingen zouden daardoor in de problemen komen. De samenwerkende verenigingen in De Wisselslag voorzien verder dat ouders voor zwemlessen van hun kinderen vaker zullen moeten uitwijken naar commerciële aanbieders en dat recreatieve zwemmers en triatleten gedwongen worden hun heil buiten de gemeente te zoeken, omdat er te weinig zwemwater is.

Voorkeur

Het is de vraag hoeveel kans van slagen het bezwaarschrift heeft. Het college van B&W nam het zwembadbesluit eerder deze maand, nadat de gemeenteraad vorige maand ook al zijn voorkeur uitsprak voor de gekozen variant. Daarbij gaf de gemeenteraad de opdracht mee dat er bij de bouw van het nieuwe zwembad ook nadrukkelijk rekening moet worden gehouden met het naastgelegen Buitenbad Groot Venlo en de  ligweide.

Procedure

Het bezwaarschrift wordt behandeld door het team Juridische Zaken van de gemeente. Een hoorcommissie kan de zwemverenigingen uitnodigen om het bezwaar toe te lichten. Het stadsbestuur krijgt vervolgens een advies over hoe om te gaan met het bezwaar en neemt een besluit, meestal binnen twaalf weken nadat het bezwaarschrift is ingediend. Als de verenigingen het niet eens zijn met dat besluit kunnen ze nog in beroep bij de rechtbank.