advertentie

Zorggroep aast op waterschapsgebouw, huisvesting arbeidsmigranten op losse schroeven

Het is ineens helemaal niet meer zo zeker dat in het voormalige kantoorgebouw van het waterschap 150 arbeidsmigranten komen te wonen. De Zorggroep is nu de belangrijkste kandidaat om het gebouw te kopen, zo schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

Het College van Burgemeester en Wethouders schrijft dat er al een 'vergaande overeenstemming' is bereikt tussen beide partijen. De Zorggroep heeft voor het pand een kantoorfunctie in gedachte. 'Alleen beide raden van bestuur moeten daaraan nog hun definitieve goedkeuring geven. Het gaat hier om een functie die rechtstreeks lijkt te passen binnen de huidige bestemming', aldus het college.

Arbeidsmigranten

Eerder was er dus nog sprake van het huisvesten van 150 arbeidsmigranten in het gebouw. Voor de twee naastgelegen panden liggen ook huisvestingsplannen. 'Deze zullen ook nog steeds beoordeeld en gewogen moeten worden', schrijven burgemeester en wethouders. Het gaat dan om plannen die voorzien in 250 tot 350 woonplekken voor arbeidsmigranten. De gemeenteraad zou in maart vergaderen over al die plannen, maar ziet daar door deze ontwikkeling nu vanaf. Wel staat er voor 2 maart wel een speciale themabijeenkomst op het programma over de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Drie Decembersingel.

advertentie

Lees ook deze artikelen