Zorgen over einde open inloop bij Zelfregiecentrum

Het Zelfregiecentrum in Blerick heeft besloten om aan het einde van dit jaar te stoppen met de open inloop. Volgens de organisatie werd de onzekerheid te groot.

Op de open inloop komen kwetsbare mensen af, met uiteenlopende vragen en problemen. In veel gevallen gaat het om mensen met psychische of psycho-sociale problemen. Het Platform Noord- en Midden Limburg, dat de belangen van deze groep mensen behartigt, laat weten geschrokken te zijn van het bericht.

Om tafel

Het Platform wil snel met ketenpartners en gemeente om tafel om ervoor te zorgen dat de bezoekers ook na 1 januari een passende en toegankelijke inloop- en opvangvoorziening hebben, waarbij zo nodig vanaf 1 januari een tijdelijke voorziening wordt ingericht. De gemeente laat weten dat er aan zo'n alternatieve dagvoorziening wordt gewerkt. Volgens een woordvoerder is dit ook onderdeel van de lopende aanbesteding voor het verzorgen van de maatschappelijke opvang.

Risico te groot

Het Zelfregiecentrum had de open inloop bijna twaalf jaar, op verschillende locaties in de gemeente. Het besluit om te stoppen is genomen omdat de financiële risico's te groot werden. 'Dit dreigt inmiddels ten koste te gaan van medewerkers, van andere onderdelen binnen de stichting.' De organisatie wees de laatste jaren vaker op die risico's, maar ging tot nu toe steeds door.