Zelfregiecentrum: ‘Jaar na jaar in onzekerheid’

De gesprekken tussen de gemeente en het Zelfregiecentrum (ZRC) over budget voor 2019 dreigen in een impasse te raken.

Het ZRC verkeert in onzekerheid of ze volgend jaar nog dezelfde zorg kan verlenen voor het budget dat de gemeente wil toekennen.

Zelf bijpassen

Terwijl het ZRC steeds meer cliënten verwelkomt, meermaals heeft moeten verhuizen, meer taken heeft gekregen en zo veel geld voor de gemeente bespaart, is het budget al jaren hetzelfde. 'In de afgelopen jaren hebben we tienduizenden euro’s zelf bij moeten passen om verantwoord te kunnen draaien. We dreigen nu aan ons eigen succes ten onder te gaan’, zegt manager Chris Peters van het ZRC.

'Door onze succesvolle en goedkope manier van werken worden we steeds meer gevonden. Tegelijkertijd is ons succes ook een rechtstreeks integraal gevolg van het afbouwen van Beschermd Wonen, kortere behandeltrajecten, afbouw van maatwerkvoorzieningen. Die mensen landen niet in de Huizen van de Wijk, maar vinden een plek binnen de inloop van het ZRC.'

Verhuizingen

De afgelopen jaren moest het zelfregiecentrum meerdere keren verhuizen. Eerst van het Ald Weishoes naar de voormalige muziekschool aan het Arsenaalplein. Dat gebouw werd gelijktijdig met de parkeergarage gesloopt. Daarna verkaste de zorgverlener naar het huidige pand aan de Veilingstraat. Het huurcontract daar loopt tot het einde van dit jaar.

We hebben er sinds kort de maatschappelijkedagopvang bij, we verwelkomen gemiddeld tachtig bezoekers. Het sobere budget van de gemeente is al jaren gebaseerd op vijftig bezoekers. We kunnen na de vijftigste niet simpelweg de deur dichtdoen.

• Chris Peters

'We hebben een pand op het oog, maar daar is de huur ook weer iets hoger. Daarnaast moeten we daar investeringen doen. Elk jaar komt er aan het einde van het jaar onzekerheid over het jaar daarna’, zegt Peters. ‘We hebben er sinds kort de maatschappelijkedagopvang bij, we verwelkomen gemiddeld tachtig bezoekers. Het sobere budget van de gemeente is al jaren gebaseerd op vijftig bezoekers. We kunnen na de vijftigste niet simpelweg de deur dichtdoen.’

'Kijk naar baten'

Peters roept de gemeente dan ook op om vooral ook naar de baten van het zelfregiecentrum te kijken. ‘Het gaat altijd vooral over "kosten", in plaats van "investeren". Daar hebben we natuurlijk begrip voor, gezien de precaire financiële situatie waarin de gemeente verkeert.  Wij voeren onze werkzaamheden goed en goedkoop uit, tegen kostprijs. Maar naar de waarde en de enorme baten wordt juist in zo’n context helaas onvoldoende gekeken. Wij voorkomen bijvoorbeeld overlast, bieden een plek aan mensen die tussen wal en schip vallen, door ons wordt het zorgnetwerk minder belast en we hebben verschillende mensen vanuit de bijstand aan een tijdelijke baan geholpen.'

Het ZRC telde met behulp van het instituut voor publieke waarden uit dat ze de gemeente jaarlijks een miljoen euro bespaart. Peters: 'Daarom willen we weten van de gemeente: wat zijn wij jullie waard? Als de euro’s zo hard blijven als nu, wordt het een lastig verhaal.’

Reactie gemeente

De gemeente laat in een reactie weten: 'Het huurcontract van Zelfregiecentrum op de huidige locatie is opgezegd door de verhuurder. De gemeente heeft ondersteuning gegeven met het zoeken naar vervangende huisvesting, een alternatieve locatie is gevonden. Daarnaast heeft de gemeente aangeboden de investeringskosten voor de verbouwing voor te financieren. De gemeente heeft daarmee, buiten haar formele verantwoordelijkheid, het Zelfregiecentrum geholpen.'

Indien het Zelfregiecentrum besluit niet in te gaan op het aanbod van de gemeente, dan zal er een alternatieve dagvoorziening georganiseerd worden voor deze kwetsbare doelgroep, zo zegt de gemeente.