advertentie Miso Oriental Header

'Zand erover' toch weer optie bij verder verval Fort Sint Michiel

Om verder verval van de fortmuren op het kazerneterrein tegen te gaan 'is het niet uitgesloten dat de fortresten weer (tijdelijk) onder de grond worden gebracht', schrijven burgemeester en wethouders.

In een brief aan de gemeenteraad geven burgemeester en wethouders de stand van zaken weer rond het kazerneterrein. Daarin schrijven ze dat in het najaar duidelijk wordt met welke partijen de gemeente gaat samenwerken om het terrein te ontwikkelen. De gemeenteraad stemde begin dit jaar in met een visie die onder andere voorziet in het opknappen van de monumentale panden en woningbouw.

Scheuren

In het schrijven wordt echter ook geconstateerd dat het onderhoud aan de voormalige kazernegebouwen en fortmuren op een aantal plekken te wensen overlaat. De kazernegebouwen worden op termijn verkocht, 'tot die tijd wordt enkel hoogst noodzakelijk onderhoud aan de gebouwen uitgevoerd.' Als concreet voorbeeld wordt de voormalige latrine genoemd waarvan de muren nu grote scheuren vertonen. Nog voor de zomer moeten de herstelwerkzaamheden aan het gebouw zijn afgerond. 

Zand erover

Er is dus ook aandacht voor de restanten van Fort Sint Michiel die nu bloot liggen. 'Aan de fortmuur worden alleen indien strikt noodzakelijk losliggende stenen hersteld of ander onderhoud uitgevoerd ter voorkoming van verder verval', schrijven burgemeester en wethouders. Daarbij is het opnieuw onder de grond brengen van de muren dus ook een optie. Voor de gemeente dan, Corina Brouwers van Fort Museum Venlo laat weten dat van het begraven van muren geen sprake kan zijn. 'We hebben vorig jaar al aangegeven dat de onderhoudsstaat van de muren te wensen overlaat. Die kun je op verschillende manieren verbeteren, zand erover is in ieder geval geen optie. Wij vrezen dat dit uiteindelijk betekent dat het fort nooit meer boven de grond komt.'