advertentie

Woonlasten in Venlo stijgen harder dan gemiddeld

Zowel woningeigenaren als huurders zijn in de gemeente Venlo ten opzichte van vorig jaar fors meer geld kwijt aan lokale heffingen. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

De woonlasten in Venlo zijn in vergelijking met andere gemeenten in Nederland hoog. Gemiddeld is een huiseigenaar in één van de veertig grootste gemeenten 734 euro kwijt aan ozb, afvalstoffen- en rioolheffing. Dat bedrag ligt in de gemeente Venlo zeventig euro hoger, op 803,82 euro. Dat is een stijging van 6,5% (oftewel een kleine 50 euro) ten opzichte van 2019 en daarmee staat Venlo in de top vijf van gemeenten waar de woonlasten het hardst stegen. 

De lasten voor huurders stegen ten opzichte van vorig jaar nog harder, met ruim 40 euro (10,9%). Ook daarmee staat Venlo in de top vijf. In totaal betaalt een meerpersoonshuishouden met een huurwoning gemiddeld 406,87 euro.

Aan onroerendezaakbelasting (ozb) betalen alleen inwoners van Nijmegen (569,10 euro) meer dan Venlonaren (een kleine 400 euro). Hoewel Venlonaren qua afvalstoffingheffing relatief weinig betalen ten opzichte van andere gemeenten, steeg dat tarief voor komend jaar wel met bijna twintig procent. Alleen in Apeldoorn en Westland was er sprake van een grotere stijging. In de begroting geeft de gemeente daarvoor als verklaring dat de kosten in 2020 hoger zijn en daarnaast de baten van de textielinzameling zijn weggevallen. 

Rioolheffing hoog voor huurders

De rioolheffing is voor zowel huurders als woningeigenaren exact even hoog: 155,30 euro. Voor woningeigenaren is dat relatief weinig in vergelijking met andere gemeenten, maar voor huurders weer niet. Bijna de helft van de onderzochte gemeenten brengt helemaal geen rioolheffing in rekening voor huurders. Gemiddeld zijn huurders in de onderzochte gemeenten 42 euro kwijt aan rioolheffing als ze alleen wonen. Dat bedrag is gemiddeld 57 euro voor een meerpersoonshuishouden.

advertentie

Lees ook deze artikelen