advertentie Obesitas

Veel minder woninginbraken en fietsendiefstallen in coronatijd

De Venlose misdaadcijfers over afgelopen maand laten opvallende trendbreuken zien ten opzichte van misdaadcijfers van de vijf jaar ervoor. Met name woninginbraken en fietsendiefstallen zijn fors afgenomen ten opzichte van eerdere jaren.

Dat blijkt uit cijfers van de politie. Het totaal aantal geregistreerde Venlose misdaden in de maand maart lag de afgelopen vijf jaar gemiddeld op 558. Afgelopen maand werden ‘slechts’ 437 misdaden geregistreerd. Een verschil van ruim twintig procent. 

Relatie met corona?

Het is niet zonder meer te stellen dat de terugloop in de criminaliteitscijfers gerelateerd is aan coronamaatregelen. Twee jaar geleden waren namelijk ook ‘maar’ 447 misdaden in maart. Het soort misdaden lijkt wel samen te hangen met het coronavirus en de getroffen maatregelen. 

Meer diefstal uit auto’s

Zo is het aantal woninginbraken met twee derde teruggelopen, mogelijk omdat mensen meer thuis zijn en inbrekers dus minder kans hebben om toe te slaan. Het aantal diefstallen uit motorvoertuigen nam daarentegen juist met vijftig procent toe. Ook dit zou te verklaren kunnen zijn uit het feit dat auto’s veel vaker stilstaan en dieven daardoor meer kans krijgen om hun slag te slaan. Vanuit dezelfde redenatie is ook de daling van het aantal snorfietsen- en fietsendiefstallen te verklaren (zestig procent minder). Wie zijn fiets minder vaak buiten de deur parkeert, heeft ook minder kans dat deze gestolen wordt. De Limburgse politie wil geen vragen over de cijfers in behandeling nemen en geen toelichting geven op de ontwikkeling. Daar zou op dit moment niet de benodigde capaciteit voor zijn. De landelijke eenheid deed dat onlangs wel al.

Geweld en mishandeling

Ook het aantal gevallen van openlijk geweld, bedreiging en mishandeling is ongeveer de helft minder. Het aantal registraties kwam tussen 2015 en 2019 gemiddeld uit op 58 tegen 28 afgelopen maand. 

Internetcriminaliteit

De meeste cijfers laten dus dalingen zien. Dit is niet het geval bij zogeheten horizontale fraude. Dit is de categorie waar online fraude, fraude met bankpassen en identiteitsfraude onder valt. De cijfers in deze categorie stegen flink. Van 27 gevallen gemiddeld over de vorige vijf jaar naar 47 dit jaar; een stijging van 75 procent. Ook de categorie 'Aantasting openbare orde' valt op: daar werden vijf gevallen geregistreerd, terwijl daar in de afgelopen jaren nauwelijks misdaden werden geregistreerd. Onder deze categorie vallen onder meer overtredingen waarbij een bevel van het gezag niet wordt opgevolgd, iets wat past bij de waarschuwingen en boetes die nu worden uitgedeeld bij het niet respecteren van voldoende afstand in de openbare ruimte.