advertentie

Woningen, park, ondernemers en wandelpromenade in nieuw Kazernekwartier

De toekomst van het kazerneterrein krijgt in de ogen van de gemeente Venlo de komende tien jaar vorm met de komst van 200 tot 300 woningen, een park langs de Maas en een fiets- en wandelpromenade aan de spoorbrug. Uitgewerkte plannen zijn dat niet, de kosten zijn nog niet bekend en co-financiers ontbreken nog.

Venlo spreekt dan ook van een ontwikkelperspectief voor het terrein dat is opgesteld door Bureau West8. Bouwstenen die fungeren voor concrete plannen die dit najaar op tafel moeten liggen. 'De tussentijd wordt gebruikt om gesprekken te voeren met partijen die eerder plannen voor het terrein hebben ingediend. Ook gaan we nog in gesprek met de inwoners over de plannen', zegt wethouder Marij Pollux (GroenLinks, Kazernekwartier). 


Ingewikkeld

De gemeente gaat uit van een ontwikkeling van het terrein die de komende tien jaar in beslag neemt. In tegenstelling tot andere plannen voor het Kazernekwartier maakt Venlo zich niet meer afhankelijk van een of twee ontwikkelaars. 'We weten uit het verleden dat dit risicovol vol. De kazerne blijft een ingewikkelde plek om te ontwikkelen. Maar het is ook het laatste stukje centrum waar je met nieuwe plannen echt het verschil kunt maken', zegt Pollux. Hoe dat er precies uit gaat zien is dus nog niet duidelijk. Behalve over woningen wordt er in het ontwikkelperspectief ook gesproken over de komst van onderwijs, een hotel en wordt er ruimte vrijgehouden voor sport.

Verbinding

Net als in de voorgaande plannen voor het terrein blijft de verbinding tussen kazerne en de Venlose binnenstad een belangrijk item. Bureau West8 ziet die verbinding tot stand komen door de aanleg van een fiets- en wandelpromenade langs de spoorbrug. Of ProRail dat ook een goed plan vindt is nog niet duidelijk. 'We spreken met ProRail over de aanpassingen van station Blerick, dit zal in die gesprekken meegenomen gaan worden', zegt wethouder Erwin Boom (PvdA, Economische Zaken). Een ander gespreksonderwerp zal dan ook het doortrekken van de Antoniuslaan zijn. 'Van oudsher de doorgaande weg van Blerick naar Venlo, maar die wordt nu doorkruist door de Eindhovenseweg', zegt stedenbouwkundige Madelon Pluis van Bureau West8. De Antoniuslaan moet dus worden doorgetrokken, onder het spoorviaduct lopen en rechtstreeks aansluiten op de kazerne. 

 

Park

Ook opvallend zijn de plannen met de Venrayseweg. Die moet bij de kazerne autoluw worden gemaakt en aan gaan sluiten met de naastgelegen uiterwaard. Daar komt dan een buitendijks stadspark. Ook de voormalige appelplaats op de kazerne wordt groen. Daar komt plek voor het verbouwen en telen van fruit en groente. Ook is er plek voor een proeftuin van Brightlands Campus met bijpassende horeca. 


Snel actie

Ook in de nieuwe plannen is er aandacht voor de monumentale bebouwing op het kazerneterrein. Bezoekers moeten straks de mogelijkheid krijgen een rondje te lopen langs de opgegraven muren van het voormalig Fort Sint Michiel. Ontwikkelaars krijgen de kans de voormalige gebouwen een nieuwe invulling te geven. Maar voor het zover is krijgen de gebouwen een tijdelijke invulling. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan pop-uprestaurants. 'Op die manier zorgen we ervoor dat er wat gebeurt op het terrein", zegt Boom. 

Impressies:  Bureau West8