advertentie Delta Fiber week 49 header

Wijk- en dorpsraden buigen zich over eigen toekomst

Verschillende wijk- en dorpsraden komen vanavond bij elkaar om te overleggen over de eigen toekomst.

Aanleiding is een gemeentelijke notitie over de toekomst van de dorpsraden. Die is opgesteld als opvolging van het nieuw vastgestelde subsidiebeleid van de gemeente. Daarin werd behalve gekort op de subsidie, ook de huidige taken van de dorpsraden ter discussie gesteld. Na protest vanuit de dorpsraden zegde de gemeente toe met een aparte notitie te komen.

Standpunt

Dat schrijven ligt er nu, maar de gewenste duidelijk is er nog altijd niet. Ook is er nog altijd te lezen dat de wijk- en dorpsraden hun huidige adviesfunctie verliezen. Juist dat punt lag gevoelig. 'Veel wijk-dorpsraden waren al bezig om juist op een andere manier te werken en de burgers er nog meer bij te betrekken. Het zou jammer zijn wanneer dat werk nu teniet wordt gedaan', zegt Mieke van Rijn als voorzitter van het Wijkoverleg Venlo-Noord-Oost. 'De communicatie met de gemeente is wat moeilijk, daarom proberen we nu gezamenlijk tot een standpunt te komen.

Omgekeerde wereld

Aan de Blerickse kant van de Maas hebben de dorpsraden van Boekend en Hout-Blerick en het wijkoverleg Blerick zich al verenigd. Behalve duidelijkheid over de rol van de adviesorganen willen ze vanavond ook een gezamenlijk standpunt over de financiering daarvan. 'Als het gaat over subsidie over is al een bezuiniging ingeboekt, nog voor er is gesproken over wat we precies moeten doen. Dat lijkt me de omgekeerde wereld', zegt Gijs Janssen, voorzitter van de dorpsraad Hout-Blerick. 'We moeten straks een pot van 75.000 euro verdelen. De vraag is nog hoe', schetst voorzitter van het Wijkoverleg Blerick Hans Huijs. 'Of iedere raad krijgt maximaal 5000 euro of degene die het snelst is, krijgt het meest. Dat is beide niet goed.'