advertentie

Wethouder weer in lastig parket door familie

Voor de tweede keer in haar ambtstermijn brengt de familie van wethouder Marij Pollux haar politiek gezien in een lastig parket. Om een integriteitsrisico te voorkomen heeft ze onlangs weer een dossier moeten afgeven. 

In de collegevergadering van 4 februari heeft Marij Pollux zich onthouden van stemming over het Duurzaamheidsloket. Dat loket wordt betaald uit het potje van 1,5 miljoen euro dat Venlo van het Rijk kreeg om duurzaamheidsmaatregelen te nemen. De aanbesteding voor het Duurzaamheidsloket bedraagt ruim 1,5 ton. De broer van de wethouder is of was daarvoor in de race. Daarom kon Pollux niet meestemmen over de aanbesteding. 

Burgers kunnen straks bij het duurzaamheidsloket terecht voor vragen met betrekking tot duurzaamheid en energie.

Dossier overgenomen

Het dossier duurzaamheidsloket is tot nader order overgenomen door wethouder Erwin Boom. Het is niet duidelijk of de broer van Pollux nog altijd in de race is. Pas als daar duidelijkheid over is, wordt besloten of het dossier weer terug kan naar de vaste portefeuillehouder. Een woordvoerder van de wethouder laat op vragen van Omroep Venlo weten: 'Aangezien het dossier nu in een volgende fase is beland moet bekeken worden of het familielid van wethouder Pollux nog een rol zou kunnen spelen in dit dossier in die volgende fase. De conclusie zal dan zijn dat het dossier bij Boom blijft of dat het dossier weer terug kan naar de wethouder duurzaamheid - wethouder Pollux.'

Q4

In de krap twee jaar dat Pollux nu wethouder is, moet ze nu voor de tweede keer een dossier afstaan. In november 2018 toonde zij zelf interesse in een kavel aan het Helschriksel in de wijk Q4 en had haar zoon een optie op andere gemeentelijke panden in Q4. Omdat deze twee zaken de schijn van belangenverstrengeling konden oproepen, nam het college maatregelen. Volgens burgemeester Scholten heeft Pollux zich bij de besluitvorming rondom de verkoop van panden aan haar zoon onthouden van stemming en zijn de dossiers destijds ook overgenomen door wethouder Boom. 

advertentie

Lees ook deze artikelen