advertentie Obesitas

Wethouder: ‘Spijkermatten enige oplossing voor autoverkeer rond scholen’

De wanhoop van scholen over het verkeersgedrag van ouders, begrijpt verkeerswethouder Sjors Peeters maar al te goed. ‘Dat is ook mijn wanhoop, want er verandert niets.’

Zorgen

Peeters zag het probleem al toen zijn eigen kinderen nog op de basisschool zaten, 25 jaar geleden. ‘Er is nauwelijks iets veranderd. Dat baart me zorgen. Ik zeg wel eens schertsend: je zou het probleem alleen op kunnen lossen door in plaats van gekleurde zuilen spijkermatten neer te leggen rond scholen. Dan kunnen ze niet meer bij de school komen met de auto. Maar zelfs dan creëer je voor de plek waar die spijkermatten liggen een nieuw probleem. Het is ondoenlijk.’ 

 

Budget

Extra handhaven rond scholen ziet wethouder Sjors Peeters daarom niet zitten. ‘Dat is water naar de zee dragen.’ Peeters stelt dat er ook vanuit de gemeente al veel gedaan is. Hij wijst op de gekleurde palen die aanduiden dat er een schoolzone begint. Ook heeft de gemeente een pot van 300.000 euro beschikbaar gesteld waaruit scholen kunnen putten voor projecten rond verkeersveiligheid. ‘Niet eens alle scholen hebben daar op gereageerd’, stelt Peeters.

Ten einde raad

‘Schijnbaar moet er eerst echt een ongeluk gebeuren voordat mensen zich realiseren dat ze een gevaar zijn voor hun eigen kinderen en die van anderen. Het besef is er niet echt. Het gedrag van mensen veranderen is heel lastig’, stelt Peeters. Ook structurele handhaving helpt volgens hem niet. ‘Op projectbasis wil ik best hier en daar maatregelen nemen rond een specifieke school, maar je merkt dat alles opnieuw gebeurt zodra de handhaving weer ophoudt.’

--
Dit verhaal werd mede mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Omroep Venlo, Dtv, Studio040 en WOS Media werken gezamenlijk aan lokale onderzoeksjournalistiek.