advertentie Obesitas kliniek header januari

Wethouder gaat meer handhaven op illegale kamerbewoning

Wethouder Sjors Peeters (50PLUS) wil vanaf het nieuwe jaar een taskforce kamerbewoning aan het werk hebben. Voor 2021 en 2022 maakt hij jaarlijks twee ton vrij voor meer handhavers.

Als iemand een melding doet van overlast vanwege kamerbewoning in de buurt, kan het nu al gauw maanden duren voordat een handhaver de situatie komt inspecteren. 'Of je krijgt helemaal geen antwoord', zegt Kees Dijkmans. Hij is voorzitter van het Platform Anti Kamerjungle, dat zich inzet om de overlast van kamerbewoning tegen te gaan. 

Meteen controleren

Met de nu aangekondigde taskforce moet die wachttijd teruglopen naar dagen en in sommige gevallen kan het zijn dat er nog dezelfde dag handhavers op de stoep staan om de situatie te inspecteren. 'Nu ben je vaak twee of drie maanden verder voordat je met een integrale controle zo'n pand binnen kunt gaan', zegt wethouder Peeters. 'Straks hopen we wat meer proactief bezig te zijn. Als we signalen krijgen uit een wijkoverleg, uit een buurt of van een buurman kunnen we direct checken of dat klopt.'

Dijkmans vindt de taskforce dan ook een goede zaak. 'Ik waardeer het dat de wethouder nu doorpakt om de overlast van de kamerbewoning aan te pakken. We hebben als platform begin dit jaar ook geopperd om een ander systeem in te zetten in plaats van vier keer per jaar een integrale controle te houden. Dat is veel te weinig en er komt te weinig uit.'

Corona

Tijdens die integrale controles bezoekt de gemeente, samen met de vreemdelingenpolitie en veiligheidsdiensten, maandelijks drie tot vijf panden. Dan wordt er gekeken of het pand brandveilig is, of de bewoners staan ingeschreven in de gemeente en of er niet meer mensen wonen dan toegestaan. Deze controles vonden tot en met vorig jaar elk kwartaal plaats. Sinds dit jaar is de frequentie opgehoogd naar maandelijks. Corona gooide echter roet in het eten. Peeters: 'Tijdens zo'n controle ga je met zes, zeven man het pand in. Met corona doe je dat niet, dat kun je van je medewerkers niet verlangen.' De taskforce zou ook met de huidige coronamaatregelen gewoon zijn werk moeten kunnen doen. 

Geluidsoverlast en drugskoeriers

Tijdens de controles die dit jaar wel zijn uitgevoerd, blijkt dat er in meer dan de helft van de gevallen sprake is van overbewoning. Dat gaat vaak gepaard met overlast. Dijkmans ervaart de negatieve gevolgen van kamerbewoning zelf aan den lijve op de Tegelseweg. 'Het aantal meldingen is bij mij niet meer te tellen. Af en toe doe ik dagelijks een melding. Dan gaat het om geluidsoverlast, blaffende honden, drugskoeriers. Als je twee of drie keer per nacht uit bed wordt gehaald omdat mensen zich niet kunnen gedragen, wordt het fysiek toch wel zwaar.'