advertentie Truck support Header

Werkzaamheden langs de Maas in afrondende fase

Werkzaamheden langs de oever van de Maas zorgen er al enkele maanden voor dat wandelaars die graag door het gebied lopen op sommige plekken hun route moeten aanpassen. Het gaat om een ruim 4 kilometer lange rioolleiding die compleet vernieuwd wordt.

Voor Waterschapsbedrijf Limburg (WbL) was het niet mogelijk de nieuwe leiding meteen naast de oude aan te leggen. Daarom is besloten om tijdelijk een bovengrondse leiding in het gebied langs de Maas aan te leggen, zodat de oude leiding vervolgens vervangen kon worden.

Explosieven in de grond

Het was volgens Arnold Janssen, bestuurslid van WbL, een grote klus geworden als het bedrijf de nieuwe leiding naast de oude zou aanleggen. 'Tijdens ons onderzoek kwam naar boven dat er nog  veel oude explosieven in de grond zitten naast de Maas, en die zouden dan eerst allemaal verwijderd moeten worden', legt hij uit. Vandaar dat er dus werd besloten om een tijdelijke leiding aan te leggen.

Afrondende fase

In de zomer zijn de werkzaamheden van start gegaan en over enkele weken wordt de nieuwe leiding in gebruik genomen. 'De aansluiting in Venlo is klaar en in Velden hebben we alleen nog maar een klein stukje werk en dan kunnen we de werkzaamheden gaan afronden. Daarna wordt de tijdelijke leiding ook weer opgeruimd en wordt het gras opnieuw ingezaaid zodat het er over een jaar weer helemaal als normaal uit ziet', aldus het bestuurslid van het waterschapsbedrijf.