Weer meer giftreinen door Venlo in 2019

Het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor ging in 2019 voor het tweede jaar op rij alle perken te buiten. Er reden op het traject Eindhoven-Venlo zelfs ruim 25 procent meer treinen met gevaarlijke stoffen dan het jaar ervoor.

Dat blijkt uit een jaarrapport van ProRail over het goederenvervoer per spoor. Volgens de regels van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W) zit er een maximum aan het aantal wagons dat over het spoor vervoerd mag worden. Toch denderden er in 2019 veel meer wagons over het Venlose spoor dan is toegestaan. Zo mogen er op het traject Eindhoven-Venlo 2.150 wagons met brandbaar gas vervoerd worden. In werkelijkheid reden er alleen met brandbaar gas al bijna vier keer meer wagons Venlo binnen (ruim 8.000). Daarnaast reden er ruim 1.000 wagons met toxisch gas, ruim 7.000 wagons met brandbare vloeistof en een kleine 3.000 met (zeer) toxische vloeistoffen.

Ministerie

ProRail en het ministerie van I en W kijken niet naar aantallen ketelwagons om de risico's te berekenen, maar drukken dat uit in een zogeheten risicoplafond. Dat risicoplafond is de afstand vanaf het spoor waarbinnen geen gebouwen mogen staan, voor het geval er zich daadwerkelijk een incident voordoet. Als er van één soort stoffen meer wordt vervoerd dan volgens de eigen regels mag, betekent dat niet per se een overschrijding van het risicoplafond. Vervoerders hebben vrijheid om daar enigszins mee te schuiven. Toch blijkt uit de jaarrapportage dat de risicoplafonds op de trajecten Venlo-Eindhoven en Venlo-Kaldenkerken fors worden overschreden. 

'Tot hier en niet verder'

Op het rangeerterrein worden de hoeveelheden dan weer niet overschreden, terwijl dat het drukste spoor van heel Nederland is. Ook over dat traject werden vorig jaar weer meer gevaarlijke stoffen vervoerd. Omwonende van het rangeerterrein Joep Geelen ziet de stijging met lede ogen aan en vreest dat het alleen maar erger wordt. 'We wonen hier natuurlijk graag, maar op een gegeven moment is het plafond bereikt. De vervoerscijfers stijgen nog steeds. De risico's dus ook, dat is vrij makkelijk te berekenen. Dit is een kwestie van tot hier en beslist niet verder.'

Dat de risicoplafonds bij hem voor de deur niet worden overschreden, vindt hij geen verrassing. 'Als je het plafond maar hoog genoeg maakt, krijg je nooit een overschrijding.' 

Geelen hoopt dat er eind dit jaar verbetering komt. Er komt dan een einde aan een convenant tussen DSM en het Rijk. In dat convenant zijn afspraken gemaakt over het ammoniakvervoer, één van de gevaarlijkste stoffen die over het spoor worden vervoerd. Geelen hoopt dat de gemeente en de provincie zich hard maken voor de veiligheid van de omwonenden en er een einde komt aan het ammoniaktransport. 'Dan komt er een nieuw convenant en dat is de enige manier waarop ze direct beperkingen kunnen stellen', aldus Geelen. 

Gemeenteraad schiet kinderboerderij financieel te hulp
TOEKOMST

Gemeenteraad schiet kinderboerderij financieel te hulp

TOEKOMST

Gemeenteraad schiet kinderboerderij financieel te hulp

De Venlose kinderboerderij Hagerhof krijgt eenmalig een subsidie van 125.000 euro. Dit bedrag moet ervoor zorgen dat de kinderboerderij de deuren open kan houden.

Taalheld Theo tracht taaltaboe te doorbreken
LAAGGELETTERD

Taalheld Theo tracht taaltaboe te doorbreken

Theo van Kessel mag zich het komende jaar Taalheld noemen. Die prijs ontving hij omdat hij zich als taalambassadeur al jaren inzet om laaggeletterdheid tegen te gaan.

Gemeenteraad stemt in met financiële tegemoetkoming Brightlands
DUURZAAMHEID

Gemeenteraad stemt in met financiële tegemoetkoming Brightlands

De Venlose gemeenteraad is akkoord met de voorgestelde kapitaalinjectie om de Brightlands Campus overeind te houden. Dat besluit nam de raad in de laatste vergadering voor het zomerreces.

Petitie wijst gemeenteraad op nijpende situatie kinderboerderij
HAGERHOF

Petitie wijst gemeenteraad op nijpende situatie kinderboerderij

Medewerkers van de Venlose kinderboerderij Hagerhof hebben vanavond een petitie ingeleverd bij de gemeenteraad. Doel is om raadsleden duidelijk te maken dat er hulp nodig is.

Twee zwaargewonden bij ongeval in Tegelen
112

Twee zwaargewonden bij ongeval in Tegelen

Bij een ongeval tussen een motorrijder en scooter zijn woensdagavond twee personen zwaargewond geraakt.

Jan Wilms deed het samen, juist in Vastenavondkamp
INTERVIEW

Jan Wilms deed het samen, juist in Vastenavondkamp

Directeur worden op basisschool Mikado met 28 nationaliteiten in de wijk Vastenavondkamp. 'Hoe dan? Ik ben Jan Wilms uit Belfeld', klonk het 11 jaar geleden. Bij zijn afscheid van Mikado klinkt Wilms heel anders: 'Hier moet je zijn.'

Petitie wijst gemeenteraad op nijpende situatie kinderboerderij
HAGERHOF

Petitie wijst gemeenteraad op nijpende situatie kinderboerderij

Medewerkers van de Venlose kinderboerderij Hagerhof hebben vanavond een petitie ingeleverd bij de gemeenteraad. Doel is om raadsleden duidelijk te maken dat er hulp nodig is.

Twee zwaargewonden bij ongeval in Tegelen
112

Twee zwaargewonden bij ongeval in Tegelen

Bij een ongeval tussen een motorrijder en scooter zijn woensdagavond twee personen zwaargewond geraakt.

Jan Wilms deed het samen, juist in Vastenavondkamp
INTERVIEW

Jan Wilms deed het samen, juist in Vastenavondkamp

Directeur worden op basisschool Mikado met 28 nationaliteiten in de wijk Vastenavondkamp. 'Hoe dan? Ik ben Jan Wilms uit Belfeld', klonk het 11 jaar geleden. Bij zijn afscheid van Mikado klinkt Wilms heel anders: 'Hier moet je zijn.'