advertentie

Hans Huijs draagt voorzittershamer VVV-fanclub over

Hans Huijs heeft vanavond afscheid genomen als voorzitter van Fanclub d'n Twellefde Man, de fanclub van VVV. Zijn opvolger heet Marcel Janssen.

Hans Huijs zat sinds 2004 in het bestuur van D'n Twellefde Man en werd in 2008 voorzitter. Hij nam afscheid tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering.

Erelid

Tijdens die vergadering droeg Huijs de voorzittershamer over aan Marcel Janssen. Die stelde vervolgens meteen voor om Huijs te benoemen tot erelid van de fanclub. Dat voorstel werd unaniem gesteund.

advertentie

Lees ook deze artikelen