Voorlopig geen besluit over toekomst sportparken

De Venlose gemeenteraad besluit deze maand niet over de toekomst van de Venlose sportparken. De politiek wil unaniem eerst alle financiële consequenties op papier krijgen.

Dat betekent dat de Venlose sportverenigingen tot zeker eind juni nog in onzekerheid zitten. 'En dat alleen omdat de gemeenteraad geen besluit durft te nemen. Dat is teleurstellend en komt het proces niet ten goede', reageerde wethouder Alexander Vervoort (SP, Sport) na afloop van het debat. Vervoort geeft daarbij aan dat de opdracht om in juni de financiële consequenties en een uitvoeringsplan op papier te krijgen een bijna onmogelijke is. 'Dat was voorzien voor na de zomer en wordt nu een paar maanden naar voren gehaald.'

Financiën

De gemeenteraad zou dus eigenlijk eind deze maand moeten besluiten over de sportvisie. Gevoelig punt daarin is de toekomst van de gemeentelijke sportparken. Venlo wil die terugbrengen van de huidige veertien naar negen. En dat zorgt voor onrust bij verschillende verenigingen. Dat in die plannen niet duidelijk is welke financiële consequenties aan besluiten zitten, is voor de gemeenteraad echter onacceptabel.  'Want wat wanneer we een wijziging in de plannen aanbrengen, welke financiële gevolgen heeft dat dan? Bovendien is het nog onduidelijk hoe de toekomst van het zwembad eruit ziet en welke kosten daaraan verbonden zijn. Daar krijgen we volgende maand meer duidelijkheid over, dat willen we eerst afwachten', verwoordt D66-fractievoorzitter Frans Aerts het namens de gemeenteraad.  

SVB

Een ander gevoelig punt in de sportvisie is de toekomst van de voetbalverenigingen in Blerick en Hout-Blerick. De gemeente ziet de toekomst van SVB en VCH liggen op Sportpark Maassenhof. HBSV uit Hout-Blerick mag zelfstandig blijven. 'Maar verhuizen naar Maassenhof is alleen aan de orde wanneer daar alle voetbalverenigingen aan de westkant van de Maas naartoe gaan", betoogde SVB-voorzitter Paul Lenders als inspreker voor de raad. 'Alleen wanneeer de drie verenigingen samengaan op een sportpark is voetbal aan de westkant van de Maas gegarandeerd. Gebeurt dat niet, heeft een verhuizing naar Maassenhof voor SVB geen meerwaarde.'

Gesprek

Maar wethouder Vervoort gaf na afloop van het debat ook aan dat aan de inhoud van de sportvisie niet meer wordt gesleuteld. 'Daar is door de gemeenteraad ook niet om gevraagd. Wij hebben een visie en daar gaan we vanuit', aldus Vervoort. Overigens gaf de wethouder in het debat aan dat de sportvisie niet in beton is gegoten. 'We blijven in gesprek, als verenigingen hun toekomst anders zien dan in de visie staat aangegeven en ze komen met goede argumentatie dan valt daarover te spreken.'