advertentie

Voorkeur voor zelfsluitende waterkering in Steyl

Waterschap Limburg wil in Steyl een zelfsluitende waterkering aanleggen. Een versterking van het huidige dijktraject is nodig om te voldoen aan de wettelijke veiligheidsnorm bij hoog water.

Meerdere varianten

Voor het stuk dijk langs de Maas bij Steyl zijn verschillende varianten onderzocht. De alternatieven waren een vaste muur, een glazen muur of een demontabele kering. Een zelfsluitende waterkering kwam uiteindelijk als beste uit de bus.

Dat heeft vooral te maken met het gegeven dat Steyl de rijksstatus heeft van beschermd dorpsgezicht. Een ophoging van de bestaande dijk zou daar afbreuk aan doen. Een demontabele kering brengt grotere risico’s met zich mee voor de veiligheid.

Duurtste optie

Alhoewel de zelfsluitende waterkering tevens de duurste variant is van de onderzochte opties, komt die toch als beste uit de bus. In totaal gaat het om een investering van tien miljoen euro. Wel wordt opgemerkt dat de grote lengte en oppervlakte van de zelfsluitende kering technisch complex is.

advertentie

Lees ook deze artikelen