Vooral in Arcen, Lomm en Boekend is het goed wonen

Inwoners van de gemeente Venlo wonen over het algemeen graag in hun wijk. Al zou die best schoner en groener mogen zijn.  

Inwoners van de dorpen Lomm, Arcen, Hout-Blerick en Boekend zijn gemiddeld tevredener over hun leefomgeving dan bijvoorbeeld inwoners van de Blerickse wijken. Dat concludeert de gemeente Venlo uit de wijkenquête die ze liet opstellen en de buurtcafés die werden gehouden.

Representatief is die enquête allerminst, met slechts 2.457 ingevulde vragenlijsten komt de respons uit op zes procent. Daarbij merkt Venlo op dat inwoners die de vragenlijst wel invulden niet representatief zijn voor de bevolkingssamenstelliing. Met name niet-westerse allochtonen en lager opgeleiden vulden de vragenlijst niet in. Ook het aantal deelnemers aan de buurtcafés is niet representatief.

Samenlevingsagenda

Met de wijkenquête en het organiseren van buurtcafés maakte het Venlose college vorig jaar werk van het voornemen burgers meer te betrekken bij het maken van beleid. Dat moet leiden tot zogenaamde samenlevingsagenda's. In zo'n samenlevingsagenda staan per wijk de wensen die buurtbewoners graag gerealiseerd zien worden. Volgens de gemeente Venlo geven de uitkomsten van de vragenlijsten en buurtcafés voldoende verbeterpunten om mee aan de slag te gaan.

Om zaken per wijk of dorp scherp te krijgen trekt het Venlose college dit voorjaar opnieuw naar de buurten en de wijken met een serie nieuwe buurtcafés. De zomermaanden worden vervolgens gebruikt om de verschillende samenlevingsagenda's op te stellen. Daarmee gaat de gemeente vervolgens vanaf 2020 aan de slag.