advertentie

Voltallige oppositie komt met tegenbegroting

De oppositiepartijen in de Venlose gemeenteraad presenteren een tegenbegroting, een alternatief voor de voorgenomen financiële voorstellen van het stadsbestuur.

Bezuinigingen terugdraaien
D66, PVV, CDA en VVD hebben daarvoor de handen ineengeslagen. De vier oppositiepartijen kunnen zich niet vinden in enkele bezuinigingen die het college van B&W voor de komende jaren voorstelt. Zo wil het college fors bezuinigen op sport, kunst en cultuur. Die bezuinigingen wil de oppositie in hun  alternatieve begroting terugdraaien.

Dat geldt ook voor de sluiting van zwembad de Wisselslag. D66, PVV, CDA en VVD willen het bad nog tot en met 2021 openhouden en reserveren daar in hun plannen in totaal acht ton voor. Ook op het groenonderhoud kort de oppositie niet, in tegenstelling tot het stadsbestuur. 

Elders schrappen
Het geld voor al die plannen moet ergens anders opgehaald worden. De financiële dekking voor de tegenbegroting komt uit een aantal hoeken. De oppositie wil het budget voor armoedebeleid flink inperken, minder loon- en prijscompensatie in het sociaal domein doorvoeren, minder geld uitgeven aan de ambtelijke organisatie, museum Van Bommel van Dam structureel een ton minder subsidie geven en de hondenbelasting minder verlagen.

advertentie

Lees ook deze artikelen