advertentie Miso Oriental Header

Voetbalclubs massaal in verweer tegen huurverhogingen

De voorzitters van alle veertien voetbalverenigingen uit de gemeente hebben een gezamenlijke brandbrief naar de gemeente Venlo verstuurd waarin zij zich uitspreken tegen de tariefverhoging voor de sportaccommodaties.

Het college van burgemeester en wethouders wil die tarieven trapsgewijs verhogen in drie jaar tijd. Uiteindelijk betekent dat een stijging van meer dan veertig procent. B en W stelden die tariefsverhoging vorig jaar al voor. Toen zette de gemeenteraad daar een streep doorheen. Dit jaar keert die maatregel weer terug in de begroting, tot onvrede van de voorzitters. 'Dit kan niet de bedoeling zijn', schrijven zij in een brief aan college en raad.


De veertien voorzitters vragen zich af waarom de verhoging van de huurtarieven nu weer in de begroting is opgenomen. Zij zijn van mening dat B en W de negatieve gevolgen voor de samenleving onderschatten. 'De huurstijging betekent een verhoging in kosten per vereniging van enkele duizenden euro’s per jaar tot zelfs meer dan tienduizend euro', zo staat in de brief. 'Daarnaast versterkt u hiermee de trend die zich de laatste jaren openbaart, dat steeds minder mensen aangesloten zijn bij verenigingen en minder bewegen, met alle gezondheidsproblemen van dien. Terwijl u juist maatregelen zou moeten nemen om deze trend te stoppen. Want een samenleving waarin alleen nog maar individualisten leven zonder sociale cohesie is vragen om moeilijkheden.'

'Sporten niet voor iedereen weggelegd'

De clubvoorzitters denken dat met name gezinnen met een middeninkomen de dupe zullen zijn van die verhoging. Ze zijn bang dat 'het lid zijn van sportverenigingen straks alleen nog maar voor bepaalde groepen mensen is weggelegd. Namelijk voor de gefortuneerden en voor de mensen die de contributie vergoed krijgen uit het Jeugdsportfonds. Bij de mensen die niet tot één van deze twee groepen behoren, lopen we een groot risico dat zij zullen afhaken. Denk hierbij aan mensen met een modaal inkomen, met meerdere kinderen die allemaal sporten (gelukkigerwijs) bij één of meerdere sportverenigingen. Dit effect kan niet de bedoeling zijn.'

De gemeenteraad vergadert aanstaande woensdag en vrijdag over de begroting. Daarin staat onder meer de voorgenomen tariefverhoging van de sportaccommodaties.