advertentie Viecuri Mooi

Vingerprik geeft uitsluitsel; ambulance in of thuisblijven?

Ambulancepersoneel van het VieCuri in Venlo heeft er sinds kort een extra stuk gereedschap bij. Een mini-laboratoriumkit, uitgerust met een vingerprik, kan namelijk binnen acht minuten aangeven of iemand mee moet naar het ziekenhuis of niet.

Dagelijks worden er in Nederland zo'n 2500 mensen naar het ziekenhuis gebracht met pijn op de borst. In Venlo ligt dat gemiddelde, op drukke dagen, tussen de tien en vijftien. De mini-laboratoriumkit moet er voor zorgen dat dat aantal lager wordt.

'Zo'n melding leidt voor de patiënt tot een boel stress', legt cardioloog Briam Rahel uit. 'Uit ervaring weet ik dat zo'n vijftien procent van die patiënten een potentieel levensbedreigende hartaandoening heeft.'

Snelle diagnose

Wanneer er een melding binnenkomt van iemand met pijn op de borst behoort een volledige check tot de routine. Nu het ambulancepersoneel de bloedwaardes van een patiënt kan nakijken middels een vingerprik is zo'n uitgebreide check niet meer nodig. Naast de vingerprik wordt er een hartfilmpje gemaakt en een vragenlijst afgenomen. Deze test is volgens het VieCuri is net zo betrouwbaar als de volledige check in het ziekenhuis.

'Als het ambulancepersoneel ziet dat de bloedwaardes zijn verhoogd weten we dat de patiënt mee naar het ziekenhuis moet', verklaart de Rahel.