VieCuri onderzoekt of lichtbril kan helpen bij nachtdienst

Ziekenhuis VieCuri doet mee aan een onderzoek dat moet uitwijzen of een speciale lichtbril kan helpen om werken in de nacht prettiger en veiliger te maken.

Nachtdiensten verstoren de biologische klok. Dit kan volgens VieCuri op korte termijn leiden tot minder alertheid en verstoring van slaap. Op de lange termijn wordt nachtwerken verbonden aan een verhoogde kans op allerlei ziekten. De brillen met blauw licht kunnen mogelijk een positief effect hebben op vermoeidheid- en alertheidsklachten. Dat wordt nu in VieCuri onderzocht.

Universiteiten

Verpleegkundigen op de spoedeisende hulp, hartbewaking en IC doen mee aan het onderzoek, dat is opgezet in samenwerking met de Universiteit Maastricht en de Technische Universiteit Eindhoven. De resultaten worden eind 2021 verwacht.

Hoofdonderzoeker Anneloes Opperhuizen van de Universiteit Maastricht geeft aan dat lichtbrillen in allerlei ziekenhuizen al worden gebruikt. 'Er zijn positieve reacties, maar het daadwerkelijke effect is nog niet wetenschappelijk aangetoond. Veel onderzoek dat wordt gedaan, vindt plaats in een laboratorium maar niet in de praktijk. Ons veldonderzoek is daarmee een belangrijke toevoeging. We kijken met name naar de effecten op de alertheid (tijdens de dienst en de reis naar huis) en het slapen na de nachtdienst.'