advertentie Viecuri Mooi

VieCuri blijft coronapatiënten volgen

VieCuri is gestart met een zogenaamde nazorgpoli voor patiënten die met het coronavirus in het ziekenhuis hebben gelegen.

Doel is eventuele langetermijnschade door de het virus in kaart te brengen en zo goed mogelijk te behandelen. De uit het ziekenhuis ontslagen patiënten komen na drie maanden terug voor controle. Het is de bedoeling dat er na een jaar opnieuw een controle is. Het gaat om ongeveer 300 patiënten.

CT-scan

De controle bestaat uit een analyse met een CT-scan van de longen, bloedonderzoek en een longfunctieonderzoek. Vervolgens is er combinatieafspraak met een longarts en een internist waarbij de uitslagen van de onderzoeken besproken en wordt nagegaan of er klachten zijn.

Huisarts

De eerste dertig patiënten zijn inmiddels al langs geweest. Mensen die niet in het ziekenhuis opgenomen zijn geweest, maar wel het virus hebben gehad en last hebben van aanhoudende klachten, kunnen zich melden bij de huisarts. Die  maakt vervolgens de afweging of  een patiënt alsnog wordt doorverwezen naar de nazorgpoli.