advertentie

Verhoging sporttarieven weer uitgesteld

Net als vorig jaar bij de begrotingsbehandeling, schoof de gemeenteraad ook vandaag weer de verhoging van de tarieven voor sportvelden en zaalhuur voor zich uit.

Een meerderheid van de gemeenteraad bleek geen voorstander van die tariefsverhoging, waarbij de huren in drie jaar tijd met ruim veertig procent stijgen. Het CDA had een amendement voorbereid om die tariefsverhoging te schrappen. Toen bleek dat het CDA door bijna alle politieke partijen werd gesteund, schrapte sportwethouder Alexander Vervoort die verhoging.

Eerst beleid

De kritiek van de gemeenteraad ging vooral over het feit dat er nog geen nieuw sportbeleid is vastgesteld. De politieke partijen die tegen die verhoging waren, vonden het niet kunnen om voorafgaand aan dat beleid al te besluiten over zo'n tariefsverhoging. 

Hete aardappel

Tegenstander was 50PLUS. Fractievoorzitter van die partij Natascha Kroonstuiver zei: 'Hoelang wordt deze hete aardappel nog voor ons uitgeschoven?'

De verhoging van de sporttarieven stond vorig jaar ook al op de agenda bij de begrotingsbehandeling. Ook toen schoof de raad die korting voor zich uit, met dezelfde reden als vandaag.

Komend jaar komt Vervoort bij de kadernota met een nieuw voorstel over de tarieven voor het gebruik van sportvelden en -zalen.


Eerder deze week kwamen de voorzitters van de voetbalverenigingen in de gemeente al in het verweer tegen de voorgenomen huurverhogingen. De clubvoorzitters denken dat met name gezinnen met een middeninkomen de dupe zullen zijn van die verhoging. Ze zijn bang dat 'het lid zijn van sportverenigingen straks alleen nog maar voor bepaalde groepen mensen is weggelegd', zo staat in de brief. 'Namelijk voor de gefortuneerden en voor de mensen die de contributie vergoed krijgen uit het Jeugdsportfonds. Bij de mensen die niet tot één van deze twee groepen behoren, lopen we een groot risico dat zij zullen afhaken. Denk hierbij aan mensen met een modaal inkomen, met meerdere kinderen die allemaal sporten (gelukkigerwijs) bij één of meerdere sportverenigingen. Dit effect kan niet de bedoeling zijn.'

advertentie

Lees ook deze artikelen