advertentie Obesitas

Vergaderregeltjes gijzelen en irriteren de Venlose gemeenteraad

De toon en lengte van het politieke debat in Venlo wordt tegenwoordig bepaald in besloten vergaderingen van een agendacommissie en door een proef met een nieuwe manier van vergaderen. Maar dat kan in een democratie nooit de bedoeling zijn, vinden steeds meer raadsleden. 

In de raadszaal van Venlo was woensdag drie uur uitgetrokken voor zeven insprekers en de behandeling van de financiële rapportage over het afgelopen jaar, de herijking van het beleid sociaal domein, de omstreden plannen voor een golfbaan op Zaarderheiken en de nieuwe visie voor het Kazernekwartier. Dat bleek een onmogelijke opgave. Niet alleen omdat dergelijke complexe dossiers meer tijd vergen dan de geplande drie uur, maar ook omdat raadsvoorstellen gelijktijdig werden behandeld. Voor het publiek was het dus onmogelijk om de politieke discussie op al die dossiers te volgen. Voor sommige raadsleden betekende het dat ze op twee plekken tegelijk moesten zijn. 

Volgepropt

In de raadsvergadering van woensdag kwamen twee zaken pijnlijk samen: de chronisch slechte planning van de raadsagenda en de nieuwe vergadercultuur. Het is zeker geen uitzondering dat in de raadszaal van Venlo agenda's - zeker voor de zomervakantie en tegen het einde van het jaar - helemaal worden volgepropt en dat er op die avonden door raadsleden wordt gewezen op voorgaande maanden waarin de vergaderagenda's juist praktisch leeg waren. Extra complicatie is tegenwoordig het gegeven dat de nieuwe vergadercultuur ervoor zorgt dat die bomvolle agenda's in recordtempo moeten worden afgewerkt.

Tot afgelopen zomer nam de gemeenteraad elke laatste woensdag van de maand besluiten. In de nieuwe vergaderopzet is dat om de week geworden. Oftewel: een nieuw voorstel komt in de raad, de politiek debatteert daarover en beslist aan het einde van het debat of er ook meteen een besluit afgehamerd kan worden. Er vinden op woensdagen dus eigenlijk twee vergaderingen plaats. Eén inhoudelijke die om 19.00 uur begint en waar woordvoerders van partijen onder leiding van een onafhankelijke vergadervoorzitter inhoudelijke argumenten uitwisselen. En één officiële raadsvergadering onder voorzitterschap van de burgemeester waar een voltallige gemeenteraad een besluit neemt. 

Irritaties

Die officiële raadsvergadering stond woensdagavond gepland om 22.20 uur. Aan de onafhankelijke voorzitters van de voorbereidende raadsvergaderingen dus de taak om die tijd ook te halen. Het had bij vlagen iets weg van een dollemansrit met voorzitters die hamerden op korte spreektijden en minimale interrupties en raadsleden de mond snoerden. Niet voor het eerst ging het woensdag in de raadszaal dus ook over vergaderregeltjes en agendacommissie. Nieuw was de zichtbare irritatie over de vergaderprocedure bij sommige raadsleden. De irritatie zit in het feit dat in een geheim overleg van de fractievoorzitters voor deze vergaderstructuur is gekozen. Dat een agendacommissie van vijf raadsleden tegenwoordig bepaalt over wat en hoe er wordt vergaderd en dat raadsleden alleen nog per formulier suggesties mogen doen. En dat er drie betaalde onafhankelijke vergadervoorzitters zijn aangesteld om het politieke debat te leiden. 'De bijl aan de wortel van de democratie', noemde SP-raadslid Ton Heerschop deze nieuwe manier van vergaderen. CDA-fractievoorzitter Tom Verhaegh gaf aan zich niet meer te gaan houden aan geplande spreektijden. En PVV-fractievoorzitter Donald Fijnje liet weten niet meer mee te doen met de beklemmende vergaderregels. 

Gesloten deuren

De proef met deze nieuwe vergaderregels zou maar een half jaar duren, maar is inmiddels verlengd. EENLokaal-fractievoorzitter Luud Pieko wijst erop dat het voor raadsleden de manier is om efficiënter te vergaderen zodat er tijd vrijkomt voor raadsleden om zich te begeven in de maatschappij en daar de rol van volksvertegenwoordiger te pakken. Maar raadsleden zijn natuurlijk vooral gekozen om het stadsbestuur te controleren en kaders te stellen aan beleid. Zaken die toch echt in een raadszaal gebeuren tijdens vergaderingen. 'Met de huidige manier van debatteren wordt er getornd aan het democratisch gehalte van de raad', stelt Fijnje die aangeeft dat de PVV niet meer meedoet met de vergaderregeltjes. Heerschop geeft aan dat de proef een gedrocht is en mislukt en dat de SP de huidige manier van vergaderen ter discussie gaat stellen. Verhaegh pleit al langer om te vergaderen op vrijdag. 'Overdag, net als de Provinciale Staten. Dan hebben we als raadsleden tenminste tijd om het debat te voeren. Dat is ook prima te verdedigen, we krijgen immers een raadsvergoeding. Die is bedoeld om raadsleden te compenseren voor werktijd', stelt Verhaegh.

De wijze van vergaderen is maandag onderwerp van gesprek in het zogenaamde presidium; het geheime overleg van de fractievoorzitters. Achter gesloten deuren dus, in een poging het openbare politieke debat in Venlo te verbeteren.