advertentie Obesitas kliniek header januari

Verenigingen in nood krijgen driekwart subsidiekorting terug

Verenigingen die door het coronavirus of het nieuwe subsidiestelsel in problemen komen, kunnen nog driekwart van de geplande korting krijgen om de financiële last te verzachten.

Het gaat om vijftig procent van de korting in 2021 en nog eens een kwart in 2022. Dat heeft wethouder Frans Schatorjé laten weten in een brief aan de gemeenteraad. Het nieuwe subsidiebeleid gaat vanaf komend jaar in en heeft gevolgen voor de financiering van verenigingen. Zo krijgen verenigingen die kunst en cultuur stimuleren voor jeugd vanaf 2021 een bijdrage per jeugdlid. Organisaties met bijzondere doelgroepen krijgen eveneens een bijdrage. 

Eigen inkomsten stimuleren

De gemeente wil ook graag dat jeugdverenigingen minder afhankelijk worden van subsidie en was daarom van plan een percentage aan eigen inkomsten te eisen van 70 of 85 procent. Die eis wordt vooralsnog losgelaten omdat het voor veel clubs een brug te ver bleek. Sportverenigingen die veel leden buiten Venlo hebben, kunnen gekort worden op hun subsidie. Daar is pas sprake van als een club meer dan 25 procent leden heeft uit andere gemeentes.

Effecten

Verenigingen krijgen voor 31 december bericht over de subsidieaanvraag en of ze aanspraak kunnen maken op het noodfonds. In januari wordt de raad geïnformeerd over inhoudelijke en financiële effecten van het nieuwe subsidiestelsel.