Venlose software helpt Limburgse boeren

Studenten van Fontys Hogeschool Venlo hebben software voor een drone ontwikkeld om landbouwgewassen te controleren op vernieling door wilde dieren.

Boeren hebben last van wilde dieren die hun landbouwgewassen vernielen. Boeren krijgen in theorie de schade vergoed door de verzekering. In de praktijk verloopt dat echter nog moeizaam. De schadeclaims kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s. Boeren moeten in zo'n geval bewijzen hoe groot de schade is. Omdat het leveren van bewijs moeilijk is, doen Limburgse boeren nu mee aan een proef met Fontys Hogeschool Venlo en EagleDrone.

Venlose kennis

De software is ontwikkeld door studenten op de Fontys Hogeschool in Venlo. Met de software wordt schade op een perceel automatisch herkend. Op basis van de beelden die de drone maakt, kan snel berekend worden óf er schade is en hoe groot die is. De software zorgt daarna ook voor een uitgebreid rapport.

Duidelijker beeld

Het project is geïnitieerd door agrarisch adviesbureau Arvalis, EagleDrone en Hogeschool Fontys Venlo. De provincie Limburg financiert het. De initiatiefnemers hopen dat de omvang van de schade beter in kaart wordt gebracht. Boeren lopen er nu tegenaan dat een taxateur met het blote oog moeilijk ziet hoe groot de schade is. De boeren vinden dat de schadevergoeding die ze ontvangen vaak lager is dan de daadwerkelijke schade. Met een drone moet duidelijker worden hoe groot de schade is over het gehele gewas. 

Of de beelden rechtsgeldig zijn moet nog blijken. Het project zit nu in een pilotfase. De studenten gaan dit schooljaar bekijken hoe ze de techniek op de markt kunnen brengen.