advertentie Obesitas kliniek header januari

Venlose samenlevingsagenda's gaan vooral over groen, zwerfaval en handhaving

De eerste zeventien zogenaamde samenlevingsagenda's zijn klaar. Dat zijn de wensenlijstjes van bewoners uit verschillende wijken en kernen.

Na bijna anderhalf jaar plannen maken en gesprekken met buurten organiseren ligt er nu dus iets concreets. Tot vreugde van wethouder Sjors Peeters (50PLUS, Wijken), de samenlevingsagenda's waren bij het aantreden van dit college in 2018 immers speerpunt. Peeters weet ook dat er genoeg budget is voor al die wensen. 'En komen we tekort is afgesproken dat ik dit voorjaar een claim kan doen voor meer geld', aldus Peeters. 

Groen en afval

Inhoudelijk leveren de wensenlijstjes nauwelijks verrassingen op. Want of je het nu vraagt in Arcen, Blerick of Tegelen: overal staat het slechte groenonderhoud met stip bovenaan. De aanpak van afval in de wijken is een ander veelgehoorde wens. Het gaat dan om het plaatsen van meer afvalbakken, aanpak van zwerfafval en het tegengaan van illegale dumpingen van afval. Strengere handhaving van foutparkeerders, illegale kamerbewoning en optreden bij drugsoverlast lopen ook als rode draad door de wensenlijstjes. Peeters wijst erop dat daar nu ook al werk van wordt gemaakt. 'Er is extra budget beschikbaar gesteld voor groenonderhoud en handhaving. Dus daar gaan we al mee aan de slag.' 

Buurtbudget

Peeters ziet ook dat de wensenlijstjes nu nog vooral gaan over fysieke zaken. 'Dat is ook logisch, maar de samenlevingsagenda's gaan verder. Ze gaan ook over hoe we met elkaar omgaan in de wijken. Dat we meer voor elkaar over hebben. Het is dus zeker niet zo dat we na dit jaar klaar zijn. We gaan in 2020 zien dat de wijkwethouders meer in positie komen en we gaan het hebben over buurtbudgetten. Dat wijken die daar al klaar voor zijn geld krijgen om zelf zaken op te pakken.'