advertentie Delta Fiber week 44-45

Venlose politiek wil duidelijkheid over Parc Zaarderheiken

In navolging van de provinciale partij Lokaal-Limburg stellen nu ook drie partijen uit de Venlose gemeenteraad politieke vragen over Parc Zaarderheiken.

Het gaat om oppositiepartijen D66 en CDA en coalitiepartij EENLokaal. Zij willen weten of het college van burgemeester en wethouders op de hoogte is van de recente ontwikkelingen op Parc Zaarderheiken. Daarnaast vragen de partijen zich af of het college en Greenport  nog vertrouwen hebben in Stichting Heyerhoven. Dat is de stichting die de golfbaan op Parc Zaarderheiken moet realiseren. Heyerhoven mag delen van de gronden niet op, is verwikkeld in juridische procedures en er zijn grote vraagtekens over de financiën.

Overeenkomst beëindigen

D66, EENLokaal en CDA willen van het college weten op welk moment de bestaande overeenkomst tussen Greenport en Stichting Heyerhoven kan worden opengebroken of beëindigd, of er harde afspraken zijn over datum van oplevering en of er boeteclausules zijn opgenomen als de stichting verplichtingen niet nakomt.