advertentie Obesitas site week 40 en 41

Venlose financiën hebben geen last van corona, woonlasten gaan niet omhoog

Het coronavirus is voor de gemeente Venlo een incident. Tenminste als het gaat om de financiële gevolgen daarvan. Er is dus geen reden om vastgesteld beleid te schrappen, sterker nog er is zelfs ruimte om de woonlasten te bevriezen.

Nadat vorig jaar al de ozb voor woningeigenaren werd bevroren, besluit het college nu de lokale woonlasten als rioolheffing en afvalstoffenheffing voor woningeigenaren, huurders en bedrijven te bevriezen. Een warm gebaar noemt wethouder Frans Schatorjé het. Of zoals wethouder Financiën Ad Roest het zegt: ' We gaan mensen in deze tijd niet op kosten jagen. En dat is eigenlijk heel bijzonder want dat is niet bij iedere Nederlandse gemeente op dit moment vanzelfsprekend.' 

Nieuwe ambities

In drie jaar is de toon van de gesprekken over de Venlose financiën totaal veranderd. Weg zijn de zorgen, het Venlose college blaakt van het zelfvertrouwen. Zelfs nu in tijden van corona alles onzeker lijkt, weet dit college zeker dat het virus geen gevolgen heeft voor al die gemeentelijke plannen. Roest wijst erop dat in de begroting voor dit jaar plannen staan waarvoor de gemeenteraad al geld heeft uitgetrokken en dus worden die plannen uitgevoerd. De financiële corona-klappen worden buiten de begroting opgevangen, met geld dat vooral vanuit het Rijk komt. Dus is er ook geen reden om in de vandaag gepresenteerde kadernota (het schrijven waarin de kaders voor de begroting van 2022 worden vastgesteld) pas op de plaats te maken. Er worden nieuwe ambities aangekondigd, een geluid dat je momenteel ook niet bij iedere gemeente in Nederland hoort. Zelfs de komst van de nieuwe Omgevingswet die het Rijk overdraagt aan gemeenten, zorgt in Venlo niet voor onrust. Ja, dat zal gepaard gaan met hogere kosten voor Venlo. Roest rekende voor dat het gaat om een risico van zo'n 4 miljoen euro. Een bedrag dat Venlo kan opvangen, klinkt het.

Gespreid bedje

Wethouder Roest trad aan als wethouder Financiën in een gemeente met miljoenentekorten, opgelopen bij de uitvoering van zorgtaken. Die tekorten werden vooral door een financiële injectie vanuit het Rijk weggewerkt, maar Roest introduceerde ook een nieuwe manier van begroten. Hij beschreef zich de afgelopen drie jaar graag als de strenge schatkistbewaker van Venlo. Maar gaf bij zijn aantreden als wethouder ook aan dat na het wegwerken van de tekorten er weer ruimte moest zijn voor investeringen. Roest is nog altijd de wethouder van het voorzichtig begroten, maar een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen is er wel weer heel wat meer mogelijk. Van nieuwe investeringen tot het bevriezen van de woonlasten. 'Het nieuwe college komt financieel gezien in een gespreid bedje', spreekt Roest. Die daarbij ook de ambitie heeft om zelf weer als wethouder in dat bedje een plekje op te zoeken.