advertentie Truck support Header

Venlo wil vuurwerkverbod definitief maken

De afgelopen jaarwisseling gold eenmalig een vuurwerkverbod binnen de gemeentegrenzen. Het gemeentebestuur wil dit vuurwerkverbod nu definitief maken.

Burgemeester Scholten zegde vanavond in de gemeenteraad toe om op korte termijn met een voorstel te komen voor die wijziging in de algemene plaatselijke verordening (APV). Dat voorstel moet vervolgens nog eens worden voorgelegd aan de raad om definitief te worden ingevoerd. Er wordt gestreefd om dit in november gereed te hebben voor besluitvorming.

Overvolle ic’s

Vorig jaar werd een motie aangenomen om het eenmalig te regelen. Met name de coronacrisis en de overvolle ic’s waren toen een belangrijke motivatie om de motie in stemming te brengen voor indiener Wim Janssen van GroenLinks. Alleen de PVV stemde toen tegen. GroenLinks nam woensdagavond in de raad opnieuw het initiatief om dit thema onder de aandacht te brengen.

Handhaving

Landelijk wordt ook gesproken over een algeheel vuurwerkverbod. Maar tot die tijd zijn gemeentes zelf verantwoordelijk voor het invoeren en handhaven van zo’n maatregel. Overigens ziet Scholten handhaven van een vuurwerkverbod nog wel als een uitdaging. Daarnaast opperde de burgemeester dat bij een verbod ook kan worden gekeken of er budget vrijgemaakt kan worden voor georganiseerde vuurwerkshows.