advertentie

Venlo wil geen bange muis zijn en investeert in tijden van corona

Juist in onzekere tijden als deze moet je fors investeren, klinkt het vanuit het Venlose stadsbestuur. En dus staat de gemeentelijke begroting van 2021 in het teken van investeringen en het bevriezen van de woonlasten voor de burger.

Wethouder Financiën Ad Roest blonk de afgelopen jaren vooral uit in zuinigheid, maar dat lijkt voorbij. 'We moesten zuinig zijn, nu we de financiën weer onder controle hebben, kunnen we weer wat terug doen voor de burger. Door te investeren in bijvoorbeeld groenonderhoud en de woonlasten deze collegeperiode niet meer te verhogen. Nee, dat doen we niet met het oog op de verkiezingen van 2022. We doen dat omdat het kan', zegt Roest. 

Duurder park

Dus investeert Venlo de komende jaren bijna tien miljoen euro in het opknappen van schoolgebouwen en gaat er 2,3 miljoen euro naar de aanpak van de Blerickse wijk Vastenavondkamp. Verder is er geld (twee ton) voor het aanjagen van renovatieplannen van historische gevels, wordt er 140.000 euro uitgetrokken om de komende twee jaar het Missiemuseum open te houden en een plan voor het kloosterdorp Steyl te maken en wordt er vanaf 2021 structureel 80.000 euro vrijgemaakt voor een op te richten platform voor beeldende kunst en kunst in de openbare ruimte. Bovendien wordt er 4,5 ton uitgetrokken voor de herinrichting van de Keulsepoort tot parkachtig gebied. Die valt duurder uit dan eerder werd gedacht.

Verlammen

Ja, er zijn ook zorgen over oplopende zorgkosten maar volgens wethouder Frans Schatorjé (Sociale Zaken) heeft Venlo nu grip op de situatie. Voor de nabije toekomst wordt 1,3 miljoen euro uitgetrokken voor innovatieve zorgprojecten. Die moeten ervoor zorgen dat het verlenen van zorg voor de gemeente zelfs goedkoper kan. Als politiek leider van de coalitie wijst Schatorjé er ook op dat het juist in deze tijd nodig is dat een gemeente investeert. 'Daarmee ontkennen we coronacrisis niet, we acteren er juist op. Ondernemers profiteren ook van een gemeente die investeert.' Roest: 'We moeten ons niet niet door deze crisis laten verlammen zoals een muis door een slang.'

Groen

Opvallend is dat er ook  3,1 miljoen euro wordt uitgetrokken voor het wegwerken van achterstallig onderhoud in de groenvoorziening en het opruimen van zwerfafval. Die achterstand is opgelopen door jaren van bezuinigingen op het onderhoud, klinkt het nu. Opvallend, want eerder was nog de uitleg van het (vorige) stadsbestuur dat het snijden in onderhoudsbudgetten gebeurde om de burger meer verantwoordelijkheid te geven. Dat lijkt dus mislukt nu er meer dan drie miljoen euro nodig is om achterstanden in het onderhoud weg te werken. Toch blijft ook dit college van mening dat de burger primair verantwoordelijk is voor groen en zwerfafval. Wel wordt bekeken of er op termijn structureel meer geld voor onderhoud moet worden vrijgemaakt.