Venlo wil een slimme dijk in het centrum

Als het aan de gemeente Venlo ligt krijgt het Venlose stadscentrum een flexibele dijk. De huidige waterkering voldoet niet aan de nieuwe Waterwet.

De aanleg van een dijk die omhoog komt als het water in de Maas stijgt, past volgens de gemeente beter in het landschap. Na de reconstructie van de Lage Loswal wil de gemeente samen met het Waterschap de waterkering aanpakken. De nieuwe dijk moet goed aansluiten bij de omgeving.

Eerder dan 2030

In de huidige plannen zou pas na 2030 gekeken worden naar een nieuwe waterkering. De gemeente wil die eerder realiseren zodat het gebied daarna klaar is. Voor de kering wordt gedacht aan een combinatie van aarden vestingwallen op de stadsmuur, met een verwijzing naar Venlo als vestingstad, en een flexibele zelfopdrijvende waterkering op de plek waar nu bij hoogwater schotten en coupures worden aangebracht.

Met het oog op Venlo

Als het plan technisch en financieel haalbaar is dan wordt er rond 2025 gestart met de bouw. Vanavond in het programma Met het oog op Venlo is er meer aandacht voor de plannen rondom de Maas in het centrum van Venlo.