advertentie VieCuri Mooi

Venlo verwacht snel duidelijkheid over toekomst Trappistenklooster

Er komt snel duidelijkheid over de precieze invulling van het Trappistenklooster in Tegelen. 'We hebben recent vernomen dat de initiatiefnemers op zeer korte termijn een formeel verzoek zullen indienen', schrijven burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad.

In Tegelen is het al lang onrustig over de plannen om in het voormalige klooster arbeidsmigranten te vestigen. Hoewel er bij de gemeente dus nog altijd geen verzoek ligt voor het huisvesten van arbeidsmigranten en ook de provincie eerst toestemming moet geven is er wel al een actiecomité in het leven geroepen dat tegen de plannen ageert.

Drieduizend bedden

De SP stelde eerder al schriftelijke vragen over de gang van zaken rondom het klooster. De coalitiepartij is van mening dat de opvang van buitenlandse werknemers in het klooster niet past binnen de gemaakte afspraken in het coalitieakkoord. 'De komst van deze arbeidsmigranten maakt dat verdringing in de arbeidsmarkt versterkt zal worden', schrijft fractievoorzitter Angelique Weingarten in de schriftelijke vragen aan het college. Volgens burgemeester en wethouders is daarvan in ieder geval geen sprake. 'Door de in gang gezette economische ontwikkeling van Venlo en onze regio neemt de vraag naar arbeid die niet alleen kan worden voorzien door onze eigen beroepsbevolking toe.'

Eerder stelde Venlo al vast dat er voor 2025 drieduizend extra bedden nodig zijn om fatsoenlijke huisvesting voor buitenlandse werknemers te garanderen.