advertentie Obesitas site week 40 en 41

Ambitieus Venlo maakt werk van centrum, veilingterrein en het NK tijdrijden

'Venlo floreert en Venlo blijft floreren. En daarom blijven we ook investeren', spreekt wethouder Frans Schatorjé namens het Venlose college. En dat gaan we in 2022 merken.

Dat blijkt uit de kadernota, het schrijven waarmee de lijnen voor de begroting van 2022 al worden uitgezet. In die kadernota staan dus geen uitgewerkte plannen en harde bedragen, maar wel de richting die Venlo uit wil. De wijken en dorpen blijven leidend, zegt Schatorjé. 

Focus op binnenstad

De focus ligt op het afbouwen van projecten zoals de tunnel onder het spoor bij de Vierpaardjes en de woningbouw op het kazerneterrein. Bij het eerste project verwacht het college snel met duidelijkheid te komen bij het kazerneterrein moet de Venlonaar zelfs al snel de eerste bouwactiviteiten kunnen zien. Maar er gaat dus ook flink geïnvesteerd worden in de Venlose binnenstad. Venlo zet in op het terugdringen van overbodige winkelruimtes, het meer zichtbaar maken van erfgoed en  groen en het opwaarderen van het 'historische stratenkruis' Parade-Gasthuisstraat en Lomstraat-Vleesstraat. Met Venlo Partners wordt gewerkt aan een nieuwe strategie om de stad te promoten. Als het gaat om bezoekers wordt ingezet op een breder Duits publiek en de regiobewoner. Concrete plannen voor dit alles zijn dus in de maak.

Veilingterrein

2022 wordt ook het jaar waarin er eindelijk werk wordt gemaakt van de aanpak van de Venlose sportparken Herungerberg en Hagerhof, zo klinkt het vanuit het college. Om het opvangtekort voor tijdelijke daklozen weg te werken moeten er twee woningen worden bijgebouwd. Een opdracht die met de regiogemeenten wordt opgepakt. En 2022 het is het jaar waarin de uitbreiding van de HAS moet worden geregeld en met zorginstellingen, Fontys Hogescholen en Gilde Opleidingen concrete plannen worden gemaakt voor het voormalige veilingterrein in Venlo-Zuid.  

NK Tijdrijden

Behalve met bouwplannen komt deze kadernota ook met het voornemen meer capaciteit vrij te maken voor de aanpak van illegale bewoning en woonoverlast. En de extra investeringen die dit jaar zijn gedaan in het groenonderhoud worden ook in 2022 voortgezet. Venlo spreekt daarbij de ambitie uit om het NK Tijdrijden (wielrennen) en de eredivisie beachvolley binnen te halen, daar lopen al oriënterende gesprekken over. Als teken dat Venlo na jaren van bezuinigen en schrappen weer aan nieuw elan heeft gewonnen. En dat mag iedereen zien.