Venlo maakt weg vrij voor garage Valuasstraat

De gemeente Venlo zet alle seinen op groen voor de bouw van een parkeergarage aan de Valuasstraat. Tegen het plan waren drie zienswijzen ingediend. 

Venlo heeft de omgevingsvergunning voor de garage vastgesteld. Die wordt gebouwd op de plek van de huidige parkeerplaats aan de Noord Buitensingel, de inrit komt dus aan de Valuasstraat.

Ontwerp

Het ontwerp van de garage gaf de afgelopen weken de nodige discussie op social media, maar van de drie ingebrachte zienswijzen is er maar één die ook daadwerkelijk vraagtekens zet bij het aanzicht van de garage. 'De Adviescommissie Welstand en Erfgoed heeft positief geadviseerd. Wij zien geen reden om te twijfelen aan de juistheid van dit advies. Insprekers hebben ook geen contra-expertise overlegd waaruit blijkt dat het welstandsadvies gebreken bevat', schrijft de gemeente als reactie op de zienswijze. 

Luchtkwaliteit

Verder zijn er zorgen geuit over onder andere de verkeersveiligheid en aantasting van de luchtkwaliteit. Die zaken zijn volgens de gemeente uitgebreid onderzocht en de bouw van de garage zou op die vlakken geen problemen opleveren.