advertentie Miso Oriental Header

Venlo: experimenteren met aanpak overlast kamerbewoning

Het opschroeven van het aantal controles van panden met kamerbewoning en experimenteren met de aanpak van overlast. Het is het nieuwe voorgenomen beleid van Venlo waarover de gemeenteraad volgende week praat.

De gemeente heeft te lang te weinig gedaan als het gaat om de aanpak van overlast door kamerbewoning, erkent wethouder Sjors Peeters (50PLUS, Wijken). Met het nieuwe beleid wordt een inhaalslag gemaakt. Venlo gaat dus experimenteren in de aanpak van overlast en dat doet het bij wijze van proef eerst bij de tien panden die voor de meeste overlastmeldingen zorgen. Dat kan dan gaan over gedumpt huisvuil, overbewoning en dergelijke. 

Rechter

Wat die aanpak precies inhoudt wil Peeters niet zeggen om pandeigenaren niet wijzer te maken dan ze nu al zijn. Wel heeft hij oog voor de mogelijkheid dat een gemeente die experimenteert met handhaving ook door een rechter kan worden teruggefloten. 'Laat ons dan maar een keer teruggefloten worden, maar dan laten we tenminste wel zien dat het ons ernst is', zegt Peeters erover. Het gaat de wethouder daarbij om de pandeigenaren. 'De mensen die in dergelijke panden wonen zijn vaak ook maar arme sloebers waar misbruik van wordt gemaakt. En voor die mensen moet een fatsoenlijk alternatief komen.' 

Strengere regels

Die top tien van meest overlastgevende panden is niet openbaar. Peeters zegt wel te willen nadenken over het kenmerken van panden waarvan de eigenaar zich wel aan de regels houdt en goed met de gemeente samenwerkt. Het nieuwe beleid loopt parallel aan de strengere regelgeving voor kamerbewoning die vanaf februari in Venlo gaat gelden. Tegen die tijd verwacht Peeters ook het aantal controles van panden uit te breiden. 'Nu gebeurt dat nog tien tot twaalf keer per jaar, door het samenvoegen van specialisaties ontstaat een team dat bij wijze van spreke iedere dag eropuit kan gaan.' 

Grote stad

De illusie dat met de nieuwe maatregelen de overlast van kamerbewoning op korte termijn is opgelost, heeft Peeters niet. 'We komen van ver en dit krijg je komend jaar niet opgelost. Maar we willen wel laten zien dat we er werk van maken. Problematiek als deze hoort ook een beetje bij een grote stad, maar we moeten er wel controle op krijgen.'