advertentie

Venlo eindigt 2018 met positief resultaat

Venlo heeft 2018 afgesloten met een positief financieel resultaat van 2,1 miljoen euro. Dat blijkt uit de jaarstukken.

Eerder deze maand presenteerde het stadsbestuur naast de kadernota op verzoek van de gemeenteraad al voorlopige jaarstukken. Daarin werd nog uitgegaan van een tekort van 3,3 miljoen. Op dat moment was het resultaat in het sociaal domein echter nog niet bekend.

Incidentele meevallers

Dat het financiële resultaat positiever uitvalt dan verwacht, heeft volgens het college van B&W vooral te maken met incidentele meevallers. Hoewel het college voorzichtig positief is over de financiële toekomst op het sociaal domein, ligt er ook nog een flinke opgave. Die bedraagt voor dit jaar ongeveer 10 miljoen euro.

In het positieve resultaat over 2018 is de eenmalige bijdrage van 21,7 miljoen die Venlo kreeg uit de stroppenpot niet meegenomen, net als het geld dat is verdiend met de verkoop van parkeergarages. Die bedragen zijn namelijk toegevoegd aan de financiële reserves van de gemeente Venlo.

Kadernota

Morgen vergadert de gemeenteraad over de kadernota. Om die reden kwam Venlo nu met de cijfers naar buiten. De kadernota geeft een beeld van de financiën voor de komende jaren en geldt als voorbereiding op de uiteindelijke begroting die dit najaar wordt vastgesteld.

advertentie

Lees ook deze artikelen