advertentie Miso Oriental Header

Veiligheidsregio verwacht geen evenementen voor begin augustus

Evenementen zijn vanaf 1 juli onder voorwaarden weer toegestaan. Toch denkt de Veiligheidsregio Limburg-Noord dat het nog wel even duurt voordat er weer een evenement wordt gehouden.

Er wordt gewerkt aan protocollen en een nieuwe noodverordening, die waarschijnlijk medio volgende week beschikbaar zijn. Aanvragen voor evenementen moeten worden getoetst aan die protocollen. Bovendien is er vaak ook veel voorbereiding nodig.

Meebewegen

Anderhalve meter afstand is steeds leidend. Bij bijvoorbeeld braderieën en jaarmarkten is daarnaast goede  doorstroming van belang. Voor evenementen zonder reservering en vaste zitplaatsen geldt een maximumaantal bezoekers. De veiligheidsregio verwacht dat organisaties soms zullen concluderen dat het binnen de gestelde kaders onmogelijk is om het evenement plaats te laten vinden.

Toch wil de Veiligheidsregio Limburg-Noord vooral denken in mogelijkheden. Gemeenten staan klaar om met initiatiefnemers mee te denken bij het ontwikkelen van plannen. 'Maximaal meebewegen, zonder de maatregelen, de gezondheid en ieders veiligheid uit het oog te verliezen.'