advertentie Viecuri Mooi

Vaccinatiediscussie de druppel: voltallig bestuur Venlona stapt op

Een discussie binnen Koninklijke Zangvereniging Venlona over vaccineren tegen corona heeft uiteindelijk geleid tot het opstappen van het voltallige bestuur en in hun kielzog acht leden. Het opgestapte bestuur spreekt van een druppel die de emmer deed overlopen.

Het ging vorige week mis op de algemene ledenvergadering. Meteen na opening en een moment van stilte liet voorzitter Huub Brouwer weten dat hij opstapte als bestuurslid en zijn lidmaatschap beëindigde. 'De discussie rond de coronamaatregelen was niet de oorzaak, maar wel de druppel', laat Brouwer weten. 'Het gaat veel dieper en heeft er ook mee te maken dat ik een drukke baan heb en mijn voorzitterschap vooral in de avonduren moet uitvoeren. Op een gegeven moment is dat goed geweest. De vraag over vaccineren is inderdaad gekomen van enkele leden. Wij willen dat als bestuur niet eisen van onze leden en daar ben ik ook achter blijven staan.' 

Zingen

In het kielzog van Brouwer stapte ook de rest van het bestuur op. 'We hadden altijd onderling gezegd dat wanneer één bestuurslid zou opstappen, we allemaal zouden gaan. We zijn immers samen aan deze bestuursklus begonnen', stelt Drost. Een speciale commissie is bezig met het voeren van gesprekken die uiteindelijk een aanzet moet geven voor hoe het nu verder moet. 'Komende tijd zal duidelijk worden hoeveel leden de schouders eronder willen zetten. Op de repetitie deze week waren alweer zo'n vijftig van de 75 actieve leden die we voor corona hadden, aanwezig', zegt Drost die wel als lid is aangebleven. 'Laten we in godsnaam beginnen met zingen en elkaar weer zien. Dat is volgens mij het beste in deze situatie.' 

Irritaties

Het opstappen volgt dus na een periode waarin al langer irritaties waren. 'Het vijfkoppig bestuur heeft de afgelopen zes jaar gewerkt om het koor levendig te houden en nieuwe projecten op te zetten. In een koor met zo'n lange traditie gaat dat soms wat moeizaam. Daarbij ondervonden we weerstand van een kleine groep leden die weinig van vernieuwingen moest hebben. Het hele coronaverhaal heeft het koor natuurlijk ook geen goed gedaan. Venlona heeft zo'n anderhalf jaar stilgelegen. Op wat repetities via Zoom na hebben leden niet gezongen en elkaar niet gezien', zegt de opgestapte vicevoorzitter Jacques Drost. 

Vaccineren

'Toen we als vereniging weer gingen opstarten, kregen we als bestuur een schrijven van elf leden met enkele pijnpunten. Eén daarvan was het verzoek om als bestuur na te gaan of alle leden gevaccineerd waren. Daar kunnen we als bestuur natuurlijk niet aan beginnen. Er is begrip voor de zorgen. Venlona is een koor met leden met een gemiddelde leeftijd van 71 jaar, maar of iemand zich laat vaccineren of niet is niet aan een vereniging, maar ieders eigen verantwoordelijkheid', zegt Drost. 'Het is jammer dat de communicatie via mail is gegaan, op uitnodigingen voor een gesprek is niet gereageerd.'