advertentie Viecuri Mooi

Twee patiënten overleden aan corona; meer opnames

In VieCuri zijn de afgelopen 24 uur twee patiënten met het coronavirus overleden. Het totaal aantal sterfgevallen door het virus komt daarmee voor VieCuri op vijftig. 

Op dit moment zijn er 95 patiënten met corona opgenomen in de ziekenhuizen van VieCuri. Achttien patiënten zijn overgeplaatst naar een ander ziekenhuis. Twee patiënten zijn naar een andere instelling voor vervolgzorg overgeplaatst. 

Inmiddels zijn er 61 patiënten naar huis gegaan.

Onderscheid

VieCuri maakt sinds vandaag onderscheid in personen die zijn ontslagen uit VieCuri en of wel naar huis zijn gegaan of wel naar andere zorginstellingen zijn overgeplaatst. In de update op de site schrijft VieCuri: 'Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding coördineert de herverdeling van patiënten om de capaciteit die landelijk beschikbaar is, zo goed mogelijk te gebruiken. Dit nemen we vanaf vandaag mee in de cijfers zodat het beeld zo compleet mogelijk is. In de cijfers van gisteren meldden we dat er 75 patiënten naar huis zijn gegaan. Dit is niet correct. Die 75 personen zijn ontslagen uit VieCuri, maar niet allemaal naar huis. Vanaf nu maken we dit onderscheid wel.'