advertentie Obesitas kliniek header januari

Twee kapiteins in gemeenschapshuis Velden werkt niet

Om de toekomst van de Veldense gemeenschapsaccommodatie BMV De Vilgaard veilig te stellen moet de gemeente nu ingrijpen, stelt het CDA. De partij ziet zich gesteund door huurders in het dorpshuis.

'Er is sprake van twee kapiteins op één schip, dat is een onwerkbare situatie', stelt CDA-fractievoorzitter Tom Verhaegh. 'En dat is wel degelijk een zaak van de gemeente. Want als er daardoor straks een financieel tekort ontstaat, wordt de rekening bij de gemeente neergelegd.'  

SV Velden

Concreet zit het probleem in de wijze waarop het gemeenschapshuis wordt bestuurd. Er is een stichting die gaat over de exploitatie van De Vilgaard en een stichting die gaat over de horeca in het gemeenschapshuis. Die laatste stichting is gelieerd aan SV Velden, de overkoepelende vereniging waarin alle sportclubs van Velden zitten.

Toekomstvisie

'Je moet dus met twee partijen onderhandelen en dat maakt het er niet makkelijker op', zegt Harold Hafmans, voorzitter van Gekke Maondaagvereineging De Wuilus. 'Wanneer je met één partij afspraken kunt maken over huur en horeca werkt dat natuurlijk veel beter.' Dat erkent ook Bob Heijligers, voorzitter van SV Velden. 'Vanuit SV Velden zijn we ook al bezig met het opstellen van een nieuwe toekomstvisie. Dat gaat dan om zaken als inspelen op de gezondste regio, maar ook een nieuwe invulling van de exploitatiestichting. Die zou veel zelfstandiger moeten worden, meer los moeten staan van SV Velden. Die visie is ook al met de gemeente gedeeld.' 

Discussie

Heijligers merkt ook dat die denkrichting tot discussie leidt binnen de stichting die gaat over de exploitatie. Daar waar Heijligers ook lid van. Vanwege 'fundamenteel andere inzichten', heeft hij die stichting inmiddels verlaten. Stichtingvoorzitter Arie Leppink zegt zich niet te herkennen in het geschetste beeld van twee kapiteins op één schip. 'Exploitatie en horeca zijn twee zaken die je strikt gescheiden moet houden. We zien voorbeelden van plaatsen waar dat niet gebeurt en dat geeft problemen', zegt Leppink. 'Maar als de wens bestaat om opnieuw te kijken naar de huidige constructie, zijn we daartoe bereid.'
 

Meedenken

De gemeente Venlo geeft aan dat er inderdaad al contact is geweest met SV Velden over De Vilgaard. 'De verantwoordelijkheid rondom de organisatie van de BMV ligt echter in handen van Stichting Gemeenschapshuis de Vilgaard', geeft de gemeente desgevraagd aan in een schriftelijke reactie. Dat betekent niet dat Venlo geen rol heeft in de gesprekken die gevoerd gaan worden over de wijze waarop de BMV het beste bestuurd kan worden. 'Vanuit de gemeente zijn we bereid hierover mee te denken en te adviseren.'