advertentie Truck support Header

Tunnel Vierpaardjes 3 miljoen duurder, Venlo betaalt 1 miljoen

De ondertunneling van spoorwegovergang Vierpaardjes valt 3 miljoen euro duurder uit dan eerder was voorzien. De gemeente Venlo betaalt een derde van dat bedrag.

Verdeling

Eind 2018 was al bekend dat de tunnel waarschijnlijk duurder zou worden dan gedacht, onder meer als gevolg van marktwerking. Nu is duidelijk dat er voor de realisatie van de onderdoorgang 48 miljoen euro nodig is, terwijl er slechts 45 miljoen is gereserveerd. Dat schrijft het college van B&W aan de raad. Voor het project is er een Europese subsidie van 1 miljoen euro gekomen. Daardoor is er feitelijk nog 2 miljoen nodig. Conform eerdere afspraken betaalt de provincie Limburg vijftig procent van dat bedrag. Venlo moet dus 1 miljoen extra inleggen. 

Oplevering van de tunnel is gepland voor eind 2025. Vanaf 2026 moet Venlo jaarlijks 100.000 euro in de begroting vrijmaken voor beheer en onderhoud van de tunnel en de openbare ruimte. In de omgeving komt onder meer een park met speelruimte voor kinderen.

Risico's

Venlo staat bovendien garant voor een groot deel van de risico's die ProRail loopt bij de realisatie van de tunnelbak. Dat was een eis van ProRail. De risico-reservering is geraamd op 10,15 miljoen euro. Hiervan wordt 4 miljoen gereserveerd bij de provincie en 6,15 miljoen bij de gemeente Venlo. In de begroting 2022 is dat geld vanuit de algemene reserve apart gezet voor de risico-reservering. Venlo had al 5 miljoen gereserveerd voor risico's bij realisatie van de openbare ruimte en de verwerving van vastgoed rond de spoorwegovergang. Die risico's worden inmiddels geschat op 2,64 miljoen en dus is die reservering verlaagd.

De ondertunneling van de Vierpaardjes is al jarenlang een wens van veel Venlonaren. In 2017 werd het besluit genomen om het project te realiseren. De tunnel moet ervoor zorgen dat de plek veiliger wordt, het verkeer niet meer vastloopt en de overlast voor omwonenden wordt verminderd. Modelspoorgroep Venlo heeft een maquette gemaakt om mensen te laten zien hoe de onderdoorgang eruit gaat zien. Die maquette is te zien in het stadskantoor.