advertentie Obesitas kliniek header januari

Trappistenklooster heeft ook plek voor wonen, werken en leren

Het voormalige Trappistenklooster in Tegelen moet behalve een locatie voor 750 arbeidsmigranten ook een plek worden voor zorg, leren, werkbegeleiding, opvang en mogelijk zelfs een natuurbegraafplaats. Dat staat te lezen in de visie van het bedrijf Raas/Werkconsult dat het voormalige kloostercomplex wil kopen.

'De ontwikkelvisie die nu op tafel ligt omvat veel meer dan alleen de ambitie van het huisvesten van arbeidsmigranten', schrijft het bedrijf in een brief aan de gemeenteraad. 'Na een positieve beoordeling door de gemeente Venlo zullen de initiatiefnemers verder gaan met het uitwerken van ontwikkelingsmogelijkheden voor invulling van de diversiteit aan sociaal-maatschappelijke activiteiten in de abdij.' 

Opleidingsruimte

Zo wordt in de brief aangegeven dat er verkennende gesprekken worden gevoerd met partijen die bemiddelen om zorgpersoneel met een diploma of in opleiding naar Nederland te halen. In het gebouw zou plek zijn voor opleidingsruimte en huisvesting voor buitenlands zorgpersoneel. Verder moet er plek komen voor huisvesting van 'specifieke doelgroepen', zoals het bedrijf schrijft. 'Denk daarbij aan de toename van daklozen, opvang van gescheiden eenoudergezinnen, ouderen die niet terechtkunnen in een woonzorgcentrum of verwarde personen waarvoor geen ruimte is in een GGZ-instelling. 

Herdenkingspark

Ook wordt aangegeven dat er met de trappisten wordt gewerkt aan een visie voor het kerkgebouw dat een plek moet worden voor rouwen en trouwen. 'In combinatie met nog beschikbare gronden van de trappisten wordt gedacht aan het ontwikkelen van natuurbegraven in combinatie met een herdenkingspark. Zo blijft ook het religieuze en sacrale erfgoed behouden', aldus Raas/Werkconsult. De verkoop van het kloostercomplex is echter nog niet rond. Het provinciebestuur moet daarvoor eerst toestemming verlenen.