advertentie

Toekomstvisie voor verbeterd Trefcenter

Venlo werkt mee aan de verbetering en uitbreiding van het Trefcenter. Er ligt een toekomstvisie met verbeterpunten.

De uitbreiding van het Trefcentergebied is daarmee een stap dichterbij. In 2015 werd al een plan gepresenteerd voor nieuwe winkels op de hoek van de Groethofstraat en de Antoni van Leeuwenhoekstraat.

Regionale functie
Volgens de gemeente zijn nieuwe ontwikkelingen noodzakelijk om een sterke regionale functie te behouden. Daar staat tegenover dat die ontwikkelingen niet ten koste moeten gaan van voorzieningen in de wijken en niet mogen leiden tot leegstand in de binnenstad.


Verhuizing

Naast de uitbreiding met nieuwe winkels wordt gekeken naar de mogelijkheid om bestaande winkels meer ruimte te geven of te verplaatsen naar een andere plek in het gebied. De grote trekkers moeten beter verspreid worden over het gebied, zodat ook de parkeerdruk beter verdeeld wordt.

Intentieverklaring
In een brief aan de gemeenteraad laat het college van B&W weten dat er binnenkort een intentieverklaring wordt ondertekend. De gemeente speelt vooral een faciliterende rol.

advertentie

Lees ook deze artikelen