advertentie Viecuri Mooi

Thuis sterven is vaak de wens, te vaak lukt dat niet

Het project Mijn laatste levensfase heeft aandacht voor een vaak onbesproken vraag: hoe wil ik als de tijd daar is het liefst sterven?

Het initiatief komt van het Venlose hospice Mariaweide en de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg, twee organisaties die zich bezighouden met de laatste wens rond het overlijden. Het gaat daarin vooral om verbindingen leggen tussen organisaties en artsen, het trainen van vrijwilligers en het voortijdig bespreekbaar maken van wensen rondom het overlijden. 'Het zijn vragen waar je het liever niet over hebt, maar het is heel goed om dat in een vroegtijdig stadium wel te doen', weet Marian Kessels als een van de projectleiders. 

Eilandjes

Het project voorziet dus in het verbinden van organisaties en artsen. 'Want je moet oppassen dat we niet allemaal op ons eigen eilandje bezig zijn om mensen daarin te helpen', zegt longarts Harry Pouwels. De longpoli van het Venlose Viecuri werkt nu als als eerste mee in het project. 

Moeilijke gesprekken

Concreet betekent dit dat in een veel eerder stadium wordt gesproken over een overlijden. 'Nee, dat zijn geen makkelijke gesprekken. We zijn er toch altijd vooral op gericht op het bespreken van de behandeling van een ziekte. Je merkt ook dat iedere patiënt daar anders mee omgaat', zegt verpleegkundige Janine Hendrikx.

Te laat

Het grote voordeel van in een vroeg stadium de wensen rond het overlijden bespreken is dat die wensen ook daadwerkelijk vervuld worden. 'We worden helaas vaak te laat ingeschakeld', zegt Henny Schelbergen die als vrijwilliger werkzaam is in de palliatieve zorg. 'Terwijl je natuurlijk iedereen gunt dat hij of zij gaat op een waardige en eigen wijze. Dat maakt het werk ook zo dankbaar.'